Cuma Akşamı Duası

Cuma Akşamı Duası, Cuma akşamı perşembe akşamını cuma gününe bağlayan gecedir. Bu gecede çok faziletli bir gecedir ve edilen duaların kabul edilir. Bu geceyi dualarla namazla ve Allah’ı zikrederek geçirmek en güzelidir.

Cuma Akşamı Okunacak Dualar

Cuma akşamı gusül abdesti alınmalıdır.
80 Salavat çekilir.
Ya Veliyy esmasını okuyanların hayırlı duaları kabul olur.
Ya Muhsi esmasını okuyanın kıyamet günü çekilecek hesabı kolay olur.
Ya Vali esmasını okuyanın duası kabul olur ve işleri kolaylaşır.
Ya Ganiyy, Ya Muğni esmasını 10 hafta boyunca Cuma geceleri okuyan zengin olur.
Ya Darr esmasını 100 kez okuyan Allah’a yaklaşır, zararlı alışkanlıklarından ve zararlı tüm mahlukattan emin olur.
Ya Gafur esmasını 100 kez okuyanlar affolur.
Ya Basir esmasını okuyanı Allah hidayete erdirir.
Ya Veliyyü Ya Allah esmasını 1000 kez okuyan her muradına kavuşur.
La ilahe illallahül melikül hakkul mubin duasını 200 kez okuyanın her istediği yerine gelir.
Ya Rakib esmasını 312 kez okuyanın ettiği dua kabul olur.
Duhan suresini okuyana cennette bir köşk verilir.

Araf suresi dünyada ve ahirette mutlu olmak için bol bol okunmalıdır.
Yusuf suresi İzzet sahibi olup saadete kavuşmak için okunmalıdır.
Evlenmek isteyenin Taha suresini 21 kez okuması kısmetlerini açar.
Azhap suresini 7 kez okuyanın nasibi ve kısmeti açılır.
Fatır suresini okuyanlar tüm mahlukat tarafınca sevilir.
Yasin suresini okuyanın tüm günahları affedilir.
Zuhruf suresini 7 kez okuyanın tüm muradı gerçekleşir.
Zarardan kurtulmak ve saadet sahibi olmak için Muhammed Suresi okunur.
Fetih suresini 7 kez okuyanın her sıkıntısı hallolur.
Necm suresini 21 kez okuyanın her duası kabul olur.
Rahman suresini 70 kez okuya hayır kapıları açılır.
Hadid suresini 75 kez okuyan ruhsal bunalımdan kurtulur.
Tur suresini okuyan Allah’a yaklaşarak dertlerinden kurtulur.
Cuma suresini 70 kez okuyan helalinden evlenir.
Talak suresini 3 kez okuyanın ailesinde huzur bulur, eşiyle sevgisi artar.
Kehf suresini cuma gecesi okuyanın kıyamette nurlanır yerden göğe kadar.

İmam-ı Gazali’ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar
Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.
alintidir

———————————–

Dualar

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin. Dua edin.
Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.
Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.

—————————————————
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan
edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü
teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.