Cesaretli Olmak İçin Dua

Cesaretli olmak için dua Allah insanoğlunu kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır. İnsanoğlunun karşılaşabileceği her türlü kötü ve şer durumlarına karşı Allah’ a karşı yapılacak olan duaları vardır. Allah dünya hayatında kendini unutmayanları ve sürekli ismini zikredenleri sever ve onları her türlü tehlikeden korur. Cesaret Duası dünya hayatı boyunca yapılacak her işin başarılı bir şekilde tamamlanmasına ve hayırlı bir şekilde bitmesine yardımcı olmak için duaların önemi oldukça fazladır. Ancak insanoğlunun dünya hayatında karşılaşabileceği bir takım zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukları atlatabilmek için her zaman cesaret ve iman gereklidir. İman eden ve yanında her zaman Allah’ ın olduğunu düşünen insanda cesaretli bir yapısı bulunmaktadır.

Cesaret Duasının Amacı Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere cesaret duası, kişinin içinde bulunduğu durumda ve koşullarda cesaretine cesaret katmak ve özgüvenini arttırmak maksadıyla başvurabileceği muhteşem bir uygulamadır ve bu uygulama, kişinin içindeki potansiyelin keşfedilmesine ve dışa vurulmasına vesile olmaktadır.

Dolayısı ile bu uygulamayı gerçekleştiren herhangi bir insan, içindeki potansiyeli ve cevheri keşfederek nasıl bir yeteneğe ve yeterliliğe sahip olduğunu anlamaya başlayacak ve Allah’ın izniyle yapmış olduğu duanın bereketiyle de cesaretine cesaret katmış olacaktır.

Cesaret Duası

Bu tür dualar dünya hayatın boyunca yapılacak her türlü işlerden ve her türlü zor durumlardan kurtulmak ve hayırlı bir şekilde yapılacak olan işleri bitirmek için oldukça faydalıdır. Cesaret duaları ile her türlü zor ve kötü durumlardan rahatlık ile kurtulur. Cesaretli olmak için yapılacak olan duaların en başında ” Bismillahillesi, la yedurru, me asmihi, şey un fil ardi, ve la fisseme, ve huves semiul Alim” cümlesi gelmektedir.

Bu dua Allah ‘ ın adı ile her türlü zorlukların hakkından gelineceğine ve Allah’ ın ismini anan kişiye hiç bir zararın gelmeyeceğine inanılarak okunur. Ayrıca yüz yetmiş sekiz defa Ayetel Kürsinin okunması da cesaret verme konusunda yardımcı olacaktır. Dualar insanoğlunun hayatın kolaylaştırmak için yaratana karşı edilmektedir. Allah kulunun yapacağı her işte adının zikredilmesini ve ona şükür ile dua edilmesini istemektedir. Bu tür durumların olması ile birlikte Allah kulunun yapmış olduğu her türlü işin başarısını ve cesaretini vermektedir. Cesaret duası İslam tarihi boyunca en fazla okunan dualar arasındadır. İslam tarihi boyunca bir çok savaşlar yapılmıştır ve tamamı kazanılmıştır. Bu savaşların kazanılmasında cesaret ve cesaret duasının oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. ” Allah’ dan korkan bir kişi hiç bir şeyden korkmaz” sözü Müslümanlar için cesaret konusunda söylemiş olan önemli sözlerden biridir. Bir insan sadece Allah’ dan korkmalıdır. Çünkü O her şeye gücü yetendir ve bütün evrenin sahibidir.

Cesaret Duasının Niyeti Neden Önemlidir?

Tabii cesaret duasının kabulünde içtenlik kadar niyet aşamasının da önemli olduğunu ifade etmek gerekir, zira birçok kişi niyet aşamasını gerçek anlamda uygulamadığı için cesaret duasının kabul edilmediğini görerek hüzne kapılır ve mutsuz olur.

Oysaki yazının ilerleyen safhalarında bu uygulamanın niyet kısmını nasıl yapmanız gerektiğini de anlatacağız. Bu nedenle yazı içerisindeki hayati bilgileri daha dikkatli bir şekilde okumalısınız ve hatta yazının bundan sonraki kısmını en az 2 defa okuduktan sonra cesaret duasını yapmalısınız:

Cesaret Duası Nasıl Yapılır?

Diğer bütün dualarda dua öncesinde mutlaka abdest alınması gerekmektedir. İki rekât namaz kılınıp duaya öylece başlanması da tavsiye edilmektedir. Ancak cesaret duasında böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü cesaret duası olağanüstü şartlarda ve anlık durumlarda okunur. Önceden belli bir zaman ve yer belirleyerek cesaret duası okumak mümkün değildir. Bu dua tamamen hayatın içinden olaylarda okunur. Yani ne zaman cesaret duasına ihtiyaç hasıl olacağı bilinemez.

Birbirinden farklı cesaret duaları vardır. En etkili cesaret duaları şunlardır:

Allah’ın esmaları ile yapılan cesaret duası

Allah’ın cesaret veren ve kişiyi güçlü kılan üç esması vardır. Bu esmalar okunduğu zaman kişinin cesareti artar. Korkunç ve ani olaylarda bunlardan herhangi birinin 1 defa okunması yeterlidir. Ancak bir buluşma veya olay öncesi zaman varsa 3 adet esmanın her biri 7’şer defa okunur. Toplam 21 adet esmanın okunması insana manevi bir huzur ve yüksek bir cesaret verir.

El- Azim – 7 defa okunur
El- Celil – 7 defa okunur
El- Metin – 7 defa okunur

Bu esmaların dışında besmele çekmek ve ayetel kürsi okumak da kişiyi cesur kılmaktadır.

Eğer deprem, kaza gibi bir olay olursa bu durumlarda korkuyu yenmek için “ ya settar” demek o anda kişiyi korku ve endişeden kurtarır.

Kısa fakat etkili bir cesaret duası

İslam dünyasında aşağıdaki cesaret duası uzun yıllar okunmuş ve Allah’ın izni ile güzel neticeler elde edilmiştir.

“ Hasbiyallahu la ilahe illa ini aleyhi tevekkeletü ve hüve rabbul arşil azim.”

Bu dua kısa olduğu için kolay ezberlenebilmektedir. Hiçbir kötü olay yokken de okunursa hayatta kişinin özgüvenini artırır. Kendine güvenen şahsın ise her işi salim gitmektedir

Cesaret duası edecek kişinin şu ifadeyi kendisine rehber edinmesi gerekmektedir:

“ Allah’tan korkan başka hiç kimseden korkmaz.”

Gerçekten de Müslüman kişi sadece Allah’tan korkmalı onun dışında kalan her şeyin Allah’ın azameti karşısında kıymetsiz olduğunu bilmelidir.

Cesaret Duası ve Bir Ayet-i Kerime

Şu mübarek ayet-i kerimeyi 3 defa kısık bir ses tonuyla ve içli bir eda ile okumalısınız:

“Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.”

Bu mübarek ayet-i kerimeyi 3 defa kısık bir ses tonuyla ve içli bir eda ile okumanın, cesaret duasının kalbi ve en önemli noktası hükmünde olduğunu bilmelisiniz ve dizüstü çökmüş bir vaziyette bu ayet-i kerimeyi okurken aynı zamanda niyetinizi düşünmeye devam etmelisiniz. Ve bu mübarek kelimelerle Cenab-ı Hakk’a yöneldikten sonra, şimdi de şu Türkçe metin ile cesaret duasını bitirmelisiniz:

“Allah’ım, sana içimdeki sıkıntıyı halledebilmek için müracaat ettim ve senin dergahının sonsuzluğu karşısında bana da en güzel şekilde yardım elini uzatacağını bilmenin farkındalığı ve bilinci ile geldim. Allah’ım ne olursun bana da cesaret duasının kabulünü göstererek huzurun ve saadetin en tatlısını ve en lezzetlisini tattır, beni de güzellik ve mutluluk içerisinde bir ömür yaşamaya mazhar kıl ve bana da bütün güzelliklerin en tatlısını nasip eyle. Allah’ım sana cesaret duasının kabulü için yönelen bu aciz kulun, senin mübarek kıldığın besmele-i şerifini ve en değerli ayet-i kerimeni okuyarak sana yönelmenin şerefine ve onuruna mazhar olmuştur. Sen de bu aciz kulun şerefine ve onuruna değer katarak onu diğer insanların içerisinde parmakla gösterilecek bir cesarete ve özgüvene mazhar kıl. Amin.”

Bu şekilde bu güzel sözlerle Cenab-ı Hakk’a yöneldikten sonra, yapmış olduğunuz dua bitmiş olacaktır.