Cennet Duası Okunuşu Anlamı Faziletleri

Miftahul Cennet Duası, makbul gören hacet dualarından biridir. Dilek duaları arasında ilk sıralarda yeri olan dilek duasıdır. Bu duanın cennet kapılarının açılmasına vesile olduğu söylenmektedir. O kadar yüce bir duadır ki Cennet anahtarı adıyla anılmaktadır. Bu duayı sadece Allah rızası için okuyan, hiç bir şeyi ortak koşmadan sadece Allah’tan isteyerek okuyup muradını söylese Allah’ın izniyle dileği gerçekleşir. Bu duanın geneli Kur’anı Kerim deki ayet-i kerimelerden oluşmaktadır. Unutulmamalıdır ki en güzel dua, Allahu Tealanın Kelamı ile ve Allahu Tealanın en güzel isimleri olan Esmau’l Husna ile yapılan duadır.

Rivayet olunur ki; Allah Rasulu (s.a.v.) bir gün sahabesiyle birlikte mescitte bulunurken, Cibril a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed (s.a.v.) ! Allahu Teala sana selam gönderdi. Bu duayı yalnızca sana özel gönderdi.” diyerek cennet duası diye bilinen bu duayı müjdelemiştir.

Bu duayı okuyanların cennette nurdan tahtların üzerinde oturacağı, akrabalarına şefaat edeceği, üzerinde taşıyanların borçlu ise selamet kapılarının açılacağı, hastaysa şifa bulacağı, her türlü kaza, bela ve sıkıntıdan halas olunacağı rivayet edilir. Bu duayı okuyanın kimsenin ettiği hayırlı dilekleri kabul olur, insanlar arasında aziz olur.

Unutulmamalıdır ki bu dua, Kur’an-ı Kerim’de bulunan sure-i celile ya da ayet-i kerime değildir. Sure-i celiler kadar ya da daha fazla önem vermek doğru değildir. Bu ve bunun gibi hacet duaları sadece denenmiş olan dualardandır. Bu tarz hacet dualarının okunmasının tavsiye edilmesinin nedeni; dua içinde ayetlerin ve Allahu Tealanın isimlerinin geçmesinin, Allahu Tealanın merhametini celb etmesini ve hacetin giderilmesine vesile olmasını ummaktır.

Cennet Duası Hakkında ;
Cennet duası diye bilinen bu duayı yanında taşıyan kişi hasta ise Allahu Tealanın izni ile şifa bulur.
Borcu var ise, gayb hazineleri o kimseye açılır.
Okuyan kimsenin günahlarının bağışlanması için melekler niyaz ederler.
Her ne hacet için okunursa, haceti Allahu Tealanın izni ile giderilir.
Yolculuğa çıkan kimse yanında bu duayı taşırsa, yolculuğu selamet içinde geçer, her türlü kaza ve beladan muhafaza olunur.
Bu duayı okumaya devam eden kimse, halkın içinde aziz mertebelere ulaşır.
Hz Ali ra. bu dua hakkında şöyle demişlerdir;
“Bu duayı okumaya devam eden kişi dünya üzerinde fakirlik derdine düşmez.”

Miftah’ul Cennet duası, denenmiş kısa sürede etkili olan dilek duasıdır. Cennet duasi denilebilir. Geri çevrilmeyen dilek dualarındandır. Miftahul Cennet Cennet kapıları demektir. Yani cennet kapılarının açılmasına vesile olan bir duadır.

Miftahul cennet duası kuranda varmı?
Cennet duası tamamiyle kuranda bulunmasada çoğu Kur’anı Kerim ayetlerinden oluşmaktadır.

Miftahul Cennet Duası Fazileti

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi. Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v.) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler. O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur.
Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı
” miftahul cennet duası okuyanlar nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder. Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur. Herkes tarafından sevilir ve hürmet görür.

Miftahul Cennet Duası Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena efrığ Aleyna sabran ve teveffena müslimin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.


Miftahul Cennet Duası Anlamı

Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. (Bakara:163)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. (Mü’minun:97)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. (Mü’minun 29)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et! {İbrahim:40}

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. (Furkan:74)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. (Taha:25-28)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. (A’raf:123)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. (Araf:126)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. (Al-i İmran:193)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Enbiya:89)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. (Furkan:65)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. (İsra:24)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.

Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. (Bakara :137)

Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür

Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!

Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!

Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!