Büyük Tevbe Duası Nasıl Okunur?

Büyük tövbe duası, Kişinin bilerek veya bilmeyerek yaptığı bütün günahlarından pişman olduğunu ifade etmesi, tövbe etmesi ile birlikte Allah’ın duaya icabet ettiği belirtilmektedir. Kişinin Allah’a yalvarıp tövbe etmesi halinde efendimizin yasakladığı, Allah’ın hoş karşılamadığı davranışlardan uzak durması sonucunda tövbenin kabul olacağını buyururken; tövbe etmek kişi için en kolay amel olduğu belirtilmektedir. Allah’tan ümit kesilmez ve Rahmetini dileyerek kişinin kalp ve dil olarak tövbe etmesi halinde işlenilen günahların deniz köpüğü kadar büyük olsa da Allah’ın tövbe ederek kapısında bulunan kişinin yakarışlarını duyarak kabul edileceği açıklanmaktadır.

Büyük tövbe duası ayetleri

Kuranı Kerim içerisinde günahkar kulların tövbe etmesi halinde kurtuluşa erişeceği belirtilmektedir. Kişinin üzgün ve pişman olması işlediği günahları bırakarak tövbe etmesi halinde;
Maide suresinin 39. ayetin de pişman olarak yapılacak tövbelerin ve bundan sonra hataya düşünmeden Allah’ın yolunda haramdan uzak durması halinde tövbesinin kabul olacağı belirtiler. Ayrıca;
Enam Suresi’nin 54. ayeti içerisinde Allah’ın verdiği ayetlere kalben iman edenlerin Rahmeti üzerine kılmıştır. Günahlarından dolayı kötü davranışlarından tövbe edenlerin ve kendisini iyi yolda düzeltenlerin Rabbi tarafından esirgenerek bağışlanacağı belirtilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ey alemlerin Rabbi, yalnızca sana inanırım ve yalnızca sana güvenirim.

Ellerimi sana doğru açıp yönümü sana çevirdim, kapına geldim kulluğuna beni kabul eyle ya Rabbim. Hz Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlerine ve ahiret gününe, meleklerine, indirdiğin Kuranı Kerime iman ettim, bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günahlarım için çok pişman oldum. Yaptığım hataları tekrarlamamak için sana söz veriyorum Allah’ım. Affet beni, Allah’ım günahlarımı bağışla ya Rabbi, senin kapına geldim, sana açtığım ellerimi boş çevirme Ya Rabbi. Şeytana beni uydurma, Cennetül Bakide Peygamber efendimize komşu olmayı nasip eyle.
Amin.

Büyük tövbe duasının okunmasının fazileti

Kişinin birlikte yaptığı hatalardan dolayı pişman olması üzerine Estağfurullah demesiyle birlikte bugüne kadar işlediği, pişman olduğu günahların tekrar etmeyeceğine karar vermesi anlamına gelmektedir ve yaptığı hataları bir daha tekrar etmeyeceğini dil ile kalben tekrar etmiş olur. Bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesini Allah ona farz kılınmıştır. Bu sebepten dolayı düzenli olarak kişinin tövbe etmesi yaptığı günahların af olması için önemlidir. Büyük tövbe duası sayesinde kalben kişi Cenabı Allah’a ellerini açarak tövbe edip işlediği günahlar için okuyacağı büyük tövbe duası sayesinde af olacağına inanması ile tekrar günah işlememesi tövbesinin kabul olacağına işarettir. Büyük tövbe duası günlük okunması gereken dualar içerisinde bulunurken; kişinin bilip veya bilmediğin işlediği günahların bağışlanmasına vesile olur.