Boy Uzaması İçin Dualar

Etkili Boy Uzaması İçin Dua Boy uzamasının durmasındaki en önemli etken hiç şüphesiz genetik faktörlerdir. Bir gencin boy uzamasının ne zaman duracağı kişinin genetik programında şifrelenmiştir. Boy uzamasının durma süresi genlerin yanı sıra beslenme ve büyüme hormonlarının salgı düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde boy uzaması 21 yaşına kadar devam ederken genellikle boy uzamasının durma yaşı, kızlar için 16-17 erkek çocuklar için ise 18-19 yaş civarında olmaktadır.

İnsan bedeninin her zerresi mükemmel bir özen içinde yaratılmıştır. Mesela kaş ve kirpikler belirli bir boydan fazla uzamazlar. Ancak kulakların büyümesi hiç durmaz nitekim bize dileği şekli verecek olan yanlızca Allah’tır. Kemik uzaması ise kemiklerin gövdeden ayrı daha fazla uzaması durumudur. Her kemik ne kadar uzayacağını bilir ve Rabbimizin belirlediği uzunluğa gelince durur. Boyun uzaması ise anne babanın boyu çocuğun boyunu belirlemede yanlızca bir faktördür. Bu nedenle kişinin boyunda belirleyici en önemli etken genlerdir. Çeşitli sporlarla kemiklerin büyümesine yardımcı olunur ancak bunun yanında Allah’el açmak da bir çözüm yolu olabilir.

Boy Uzaması İçin Dualar

Resul-i EKrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade`nin genç kalması için şöyle dua lütfetti:
Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi`
Boy Uzaması İçin Dua Anlamı:(Allah yüzünün güzelliğini artısın. Allah`ım, saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.)

Boy uzaması için dua nihat hatipoğlu

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah (c.c) adıyla;

Rabbi inni messeniyrudduru ve ente erhamurrahimin.
Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin tabibi’l kulubi ve devaiha ve afiyeti’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
La ilahe illallahü vahdehü la şerikelehü eharen sameden lem yelid, ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad

Başımız her derde, her sıkıntıya girdiğinde değil sürekli Allah’a dua etmemiz gerekir. İnsan bedeninin her detayı belli bir hikmetle yaratılmıştır.

Bir insanın bir eksikliği bir kusuru varsa onun da bir hikmeti vardır.
Örneğin, Peygamber efendimiz bir gün bir çocuğa rastlar. Allah’a çocuğun gözlerinin açılması için dua eder. Bunun üzerine yüce Allah o çocuğun gözlerini iyileştirir. Gözleri açılan çocuk etrafındaki herkese zarar vermeye başlar. Peygamber efendimiz bunun üzerine Yüce Allah’a şükür etmeye başlar. Her şeyi bilen sensin der. Yüce Allah der ki, ben herkesi belli bir ölçüye göre yarattım.

Dua iki yönlüdür. Duanın bir yönü, eylem yönüdür. Yani duayı etmeden önce aslında gerekli olan işlemlerin tamamını yapmanız gerekecektir. Aksi bir halde ne yazık ki ettiğiniz duanın hiçbir karşılığı olmaz. Çünkü yüce Allah bu konu da ne kadar istekli olduğunuza dikkat eder ve eğer siz duanızı ederken gerekli olan şeyleri yerine getiriyorsanız yüce Allah (c.c) duanıza karşılık verir. Yüce Allah hiçbir kulunu zorda bırakmaz. Yeter ki biz yüce Allah’tan istemeyi bilelim. Bunu bilmeyen bazı insanlar yalnızca dua ederek bir gece de boyunun uzamasını bekler. Dua ederken sabırlı olmamız gerekir. Okunan duaların içten okunması gerekir. O an duadan başka hiçbir şey düşünülmemelidir. Kısacası boy uzatmak için gerekli olan bütün şeyleri yapıp, Allah’a tevekkül etmek gerekir.

Boy Uzaması İçin Dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla; “Eftehullahu vecheke, Allahumme barik lehu fi şa’rihi ve beşerihi”

Manası:
Peygamber efendimiz bir gün Ebu Katade’ye şöyle dua etmiştir; Allah yüz güzelliğini artırsın. Allah’ım bedenini ve saçını ona mübarek eyle.

“Ezhib’l be’se Rabbin’nasi esfi ve entes’safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama”

Manası:
Bu hastalığı gider ey Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa sahibi sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa bulayım ki, derdime hasıl olsun.

Boy Uzatmak İçin Okunacak Dua

Ergenlikte boyun uzaması iklim koşulları da göz önünde bulundurularak 9-21 yaş aralığında gerçekleşmektedir. Boy konusunda en önemli faktörlerden birisi de genetik faktörlerdir. Anne ve babanın genleri kişinin boy durumunu önemli ölçüde etkiler. Bir kişinin boy uzamasının ne zaman duracağı kişinin genetik programında şifrelenmiştir. Boy uzamasının durma süresi genlerin yanı sıra beslenme ve büyüme hormonlarının salgı düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde boy uzaması 21 yaşına kadar devam ederken genellikle boy uzamasının durma yaşı, kızlar için 16-17 erkek çocuklar için ise 18-19 yaş civarında olmaktadır.

Ergenlik çağı, çocukların büyümesinde en önemli dönemlerden biridir. Bu dönemde erkekler ortalama 25-30, kızlar ise 20-25 santimetre uzar. Kızlarda en hızlı büyüme, âdetten hemen önce yani 12 yaş civarında gerçekleşirken, erkeklerde 13.5 yaşında meydana geliyor. Bu dönemde yaklaşık 2 yıl içinde 6-8 santimlik boy uzaması gözleniyor. Kızlarda büyüme ilk âdetten sonra yavaşlasa da tamamlanmıyor. Erkeklerdeyse büyüme hızı 13.5-14 yaştan sonra yavaşlıyor ve 17-18 yaşa kadar devam ediyor. Ailelerin, çocuklarının yılda 5 santimden az uzaması, sınıfta yaşıtlarından geri kalması, her yıl aynı pantolonu veya eteği giymesi halinde; bu durumdan şüphelenmeleri ve onları vakit kaybetmeden bu konunun uzmanı olan bir doktora götürmeleri gerekiyor.

Boy uzaması kaç yaşına kadar sürer?
Kemiklerde meydana gelen uzama az önce anlattığımız gibi büyüme plakları sayesinde gerçekleşir. Bu pakların en çok geliştiği dönem ise ergenlik dönemidir. Büyüme plaklarında meydana gelen kapanmadan sonra boy uzaman işlemi hiçbir şekilde gerçekleşmez. Dolayısıyla ergenlik dönemi bittiği andan itibaren boy uzaman işlemi de sonlanacaktır. Boy uzaması hemen hemen 19 ile 20 yaşları arasında son bulacaktır.

Boy uzamasını belirleyen faktörler nelerdir?

Çocuklarda ve bebeklerde boy uzaması genetik etkenler ve çevresel etkilerin karmaşık bir bileşimi tarafından belirlenir. Bir insanın boyunun ne kadar olacağını belirlemek için bilim insanları şu şekilde bir boy uzaması formülünü ortaya koymaktadırlar:

Boyun uzaması için gerekenler:
(Genetik Etkenler + Büyüme Hormonları + Beslenme) – Stres

Boy uzaması neden durur?

Boy uzamasının durmasındaki en önemli etken hiç şüphesiz genetik faktörlerdir. Bir gencin boy uzamasının ne zaman duracağı kişinin genetik programında şifrelenmiştir. Boy uzamasının durma süresi genlerin yanı sıra beslenme ve büyüme hormonlarının salgı düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde boy uzaması 21 yaşına kadar devam ederken genellikle boy uzamasının durma yaşı, kızlar için 16-17 erkek çocuklar için ise 18-19 yaş civarında olmaktadır.

Ergenlikten sonra boy uzaması devam eder mi?
İnsanların ergenlikten sonra da büyümesi ve boy uzamasının devam ettiğine ilişkin bir takım bilimsel kanıtlar vardır. Özellikle erken yürümeye başlayan bebeklerin boy uzamasının ergenlikten sonra da devam ettiği hususunda bir takım bilimsel sonuçlar vardır.

Boy uzatmak için nasıl beslenmek gerekir ?
Meyve ve sebzeler, süt, tahıl, et, ve bol miktarda sıvı içeren besleyici bir beslenme programının izlenmesi, gençlerde boyun daha fazla uzamasına katkıda bulunacaktır. Özellikle kalsiyum ve benzeri minerallerin alınması bu bakımdan önemlidir. Boy uzaması ıcın yapılması gerekenler elbette beslenme ile sınırlı değildir.

Uyku boy uzamasına yardımcı olur mu?
Büyüme hormonlarının etkin bir şekilde işlevini gerçekleştirmesi için düzenli olarak alınan gece uykusu, hayati önem taşımaktadır. Uyku vücudunuzun ürettiği büyüme hormonlarının salgılanmasında önemli bir artışa neden olmaktadır.

Büyüme hormonları nelerdir?
İnsan büyüme hormonu (HGH), gözümüzün hemen arkasında bulunan ve beynin iç bölgesinde bulunan hipofi bezinde yer alan somatotropik hücrelerde salgılanan bir hormon çeşididir. Bu madde çocuklarda ve gençlerde genellikle 7-8 saatlik gece uykusu sırasında ve egzersiz, spor antrenmanlarının ardından serbest bırakılır. Bu hormonun işlevi, insan vücudunun ergenlik döneminin sonuna kadar olan büyüme sürecini teşvik etmektir.

Dışarıdan alınan büyüme hormonu alımı (HGH) boy uzamasına katkı sağlar mı ?
Vücudun ürettiği bir hormonu dışarıdan takviye etmek, vücutta bazı yan etkiler geliştirebilir. Örneğin yapay yollarla vücuda zerk edilen büyüme hormonu bazı organ ve dokuların, kol, bacak el ve ayak gibi vücut bölgelerinin orantısız ve aşırı büyümesine yol açabilir. Tabi bu dediklerimiz kan yoluyla alınan büyüme hormonu için geçerlidir. Piyasada besin takviyesi olarak satılan ve büyüme hormonu içerdiği iddia edilen ürünlere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Bu ürünlerin boy uzamasına hormon düzeyini artırıcı yollarla hiç bir katkısı yoktur. Ancak vitamin ve mineral destekleri belli oranda katkı yapabilir. Diğer yandan büyüme hormonu tedavisi doktor kontrolünde yapılan ve hastanelerin endokrinoloji uzmanlarının denetiminde olması gereken bir tedavi yöntemidir.

Ergenlikten sonra boy uzatabilecek herhangi bir ilaç var mı ?
Ergenlikten sonra boy uzamasını sağlayabilecek herhangi bir ilaç yeryüzünde yoktur. Yetişkinlerin boy uzamasını sağladığını iddia eden pek çok ürün bugün piyasada satılmaktadır. Ancak bu ürünlerin boy uzattığına dair yeterli bilimsel kanıt olmaksızın satılmasına maalesef şahit oluyoruz.

Boy uzatma egzersizleri boy uzamasına yardımcı olabilir mi ?

Boy uzatma egzersizleri, ergenlik döneminde yapılması durumunda boy uzamasına katkıda bulunabilir. Özellikle germe ve esneme hareketleri adı verilen egzersizler ergenlik boyunca 20 yaşına kadar düzenli olarak uygulanması durumunda 5-8 cm arası bir boy uzaması sağladığı bilinmektedir. Bu bakımdan özellikle barfiks boy uzaması için çok faydalı ve tavsiye edilen bir egzersiz çeşididir. Bunun yanında askıda kalma, amuda kalkarak bir yere asılma gibi boy uzamasına yardımcı hareketler de vardır.

Doğru nefes alma teknikleri boyun uzamasına katkı sağlar mı?
Doğru ve etkili nefes almateknikleri, boy uzamasında büyük öneme sahip olan oksijenin kana daha fazla ulaşmasını sağlar. Derin nefes almak bu bakımdan hem akciğer kapasitesini geliştirmekte hem de kanın oksijenizasyonunu sağlamaktadır.

Boy uzatma ameliyatları boyun uzamasına fayda sağlar mı?

Boy uzatma ameliyatları denilince ilk akla gelen, bacak uzatma operasyonlarıdır. Bu cerrahi ameliyatlar insanların bacak boyunu birkaç cm arttırabilir. Ancak boy uzatma ameliyatlarının iyileşme süresi uzun, operasyon acılı karmaşık ve pahalıdır. Bu noktada boy uzatma ameliyatlarının bacaklarında gerçekten ortopedik sorun olan kişiler haricindeki kişiler tarafından tercih edilmemesini tavsiye ediyoruz.

Boyumu Daha Uzun Nasıl Gösterebilirim?
Bu sorunun cevabı olabilecek bir çok alternatif yöntem var. Örneğin yüksek topuklu ayakkabı giymek, boy uzatan tabanlık, boy uzatan ayakkabı gibi bir çok çözüm insanların boyunun daha uzun görünmesine katkı sağlamaktadır.

Ergenlikte boy uzatma yöntemleri ergenliğe girenlerin merak ettiği konular arasındadır.

Boy uzamasına yardımcı besinler nelerdir?

D vitamini: Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan d vitamini, sağlıklı ve güçlü kemikler için oldukça önemlidir. D vitamininin eksik olduğu durumlarda büyüme aksar, böylelikle boy uzaması yavaşlar. Yeşil yapraklı sebzeler ve balıkta bol miktarda D vitamini bulunur.

A vitamini: Doku ve kemiklerin gelişimi açısından vücudunuza önemli katkılar sağlar. Doğal yollarla almayı tercih ederseniz, meyvelerden kavun, karpuz ve kayısıda bolca A vitamini bulunmaktadır. Sebzelerde ise domates, ıspanak ve nohut bolca A vitamini barındırır.

Süt tüketimi: Süt içmek, boy uzatma konusunda tek başına yeterli gelmeyebilir. Süt tüketimini diğer süt ürünleriyle desteklemek gerekir. Özellikle peynirle beraber tüketildiğinde büyük fayda sağlayacaktır.

Tavuk tüketimi: Tavuk diğer et ürünlerine kıyasla çok fazla protein içerir. Kas gelişimine katkıda bulunan tavuk, günde 100 gr tüketilmedir.

Kuru meyveler: Kuru meyveler yüksek bir miktarda kalsiyum deposudur. Ara öğünlerde süt ile beraber tüketildiğinde boy uzamasına yardımcı olacaktır.

Soya: Bitkisel gıdalar içerisinde en fazla proteine sahiptir. İçindeki saf protein kemikleri geliştirir ve doku kütlesini arttırır.

Ergenlikte Boy Uzaması İçin Öneriler

Salıklı bir boy uzaması için kişilerin beslenme alışkanlıklarının doğru olması gerekir. Sağlık açısından tüketilmesi zararlı maddelerin tamamında uzak durmak sağlıklı bir ergenlik için gereken bir adımdır.

Süt ve süt ürünlerinin tamamını dozunda tüketiyor olmak yine boy uzaması açısından doğru olan bir seçimdir.

Bol sebze ve meyve tüketimi bu dönemde kişilerin sağlığını garanti altına aldığı gibi boylarının uzamasına da büyük yardımcıdır.

Bakliyat türü bedenin ihtiyacı olan vitaminler açısından gereklidir ve boy uzamasına yardımcı etkenlerdir.

Bol sıvı tüketimi kanda bulunan oksijen oranını desteklediği için boy uzamasına da yardımcıdır.

Bu dönemde kişilerin ağır yük kaldırmamaları da boylarının sağlıklı uzamasına yardımcı olacak bir davranıştır.

İçki, sigara ve benzeri ürünlerden kullanmamak bu süreci destekler niteliktedir.

Bu dönem içerisinde kişilerin bol spor aktivitesi yapmaları boylarının uzamasına destek verecektir.

Özellikle balık başta olmak üzere et ürünlerini gerektiği miktarlarda tüketmek bu sürece destek verecektir.

Uyku düzeninin bedene uygun şekilde yaşanması boy uzamasına pozitif bir katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu dönem içerisinde yaşanan psikolojik bozukluklara da uyku düzenlemesi fayda sağlayacaktır.

Bu süreçte işlem görmüş, koruyucu ve katkı maddesi kullanılmış yiyecek ve içeceklerden uzak durulması çok önemlidir. Uzmanlarca sürekli olarak altı çizilen bu konuda kişiler gereken itinayı gösterseler, çağın rahatsızlığı olan obeziteden uzak kalmış olacaklardır.

Bu dönemde her gün duş almak yine bireylerin boylarının uzamasına kısmi olarak yardımcı olacaktır. Duş esnasında açılan gözenekler, bedenin nefes almasını sağlayacak ve bu durumda ruh ve beden sağlığı yolunda ilerleme kaydedecektir.

Boy uzamasını sağlayan egzersizler

Basketbol oynamak
İp atlamak
Yüzmek
Bisiklete binmek
Düzenli yürüyüş
Zıplamak
Voleybol özellikle plaj voleybolu