Borçlardan Kurtulma Duası

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua; Kişinin aldığı borcu ödeyememesi, borç altına girmesi hem kendisini hem de ailesini sıkıntıya sokan, maddi ve manevi olarak bunalmasına sebep olan istenmeyen bir durumdur. Allah Rasulu (s.a.v.) dualarının çoğunda fakirlikten, yoksulluktan, borçlanmaktan ve borcunu ödeyemeyip borç altında ezilmekten daima Allahu Tealaya sığınırlardı. Dualara icabet eden ve olmazları olduran, sebep kapısı açarak kulunu ferahlatacak olan ve her şeye gücü yeten Allahu Tealaya her durumda yönelmek gerektiğini bilir, ve ümmetine örnek olmak için de daima dua eder, ve bu duaları tavsiye buyururlardı.

Her daim; “Allahım borçlu olmaktan ve borç edinmekten sana sığınırım” buyururlardı.

Bir gün Hz. Aişe ra. validemiz Allah Rasulune (s.a.v.) hitaben;

“Ya Rasulullah (s.a.v.) borçlanmaktan bu kadar çok mu korkuyorsunuz ki borçlanmaktan hep Allahu Tealaya sığınıyorsunuz? ” diye sordular.

Allah Rasulu (s.a.v.) cevaben buyurdular ki;

“Ya Aişe ra. insanoğlu borçlanırsa, konuştuğu zaman yalan söylemek zorunda kalabilir, söz verdiği zaman sözünü yerine getiremez”

İşte bu incelik ve hikmetten dolayı Allah Rasulu (s.a.v.) fakirlikten ve borçlu kalmaktan daima Allahu Tealaya sığınır ve;

” Allahım Muhammed (s.a.v.) ailesinin rızkını, geçinmesine yetecek kadar ver.” buyurarak dua ederlerdi.

Bu incelik ve hikmet anlaşıldığında her kişinin yeterli rızık için devamlı Rezzak olan Allahu Tealaya dua etmesi gerektiği daha net kavranmış olur.<
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Borçlanmış ve borcundan dolayı rahatsızlık duyan kimse bu duayı okumaya devam etmelidir. Allah Rasulu (s.a.v.) bu dua hakkında şöyle buyurmuşlardır ;

“Bu duayı okuyan kişinin dağlar kadar yüklü borcu olsa dahi onu öder ve sonunda borç derdinden kurtularak feraha kavuşur.”

“Allahummekfini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.”

“Allahım beni helalle rızıklandırarak haramlardan koru. Lütfunla ve sonsuz merhametinle beni Senden başkasına muhtaç olmaktan mustağni kıl, muhafaza eyle, koru. ”

Her sabah 3, 5, 7 defa bu mübarek duayı okumaya devam eden kişi, borç sıkıntısından Allahu Tealanın izni ile kurtulur, gönül huzuru içinde ferah ve rahat bir yaşam sürer. Kazancının bereketi olur.

Bu duayı Allah Rasulu (s.a.v.) damadı Hz. Ali ra. Efendimize öğretmiştir. Hz. Ali ra. Efendimiz bir gün yanına gelerek borcundan dolayı şikayetlenen birine

“Dikkat et ! Sana Rasulu Ekremin (s.a.v.) bana öğrettiği duayı öğreteceğim. Bu duaya devam ettiğin müddetçe üzerindeki borç Sebir dağı kadar büyük olsa dahi, Allahu Teala sana kolaylıklar nasip ederek borcunu ödemeni nasip eder.” demişlerdir.