Birini Kendine Aşık Etme Duası

Birini kendine aşık etme duası sadece bekarlara veya kendi eşinize yönelik yapabilirsiniz Aşık etme duası başkası ile evli olan birine yönelik yapılamaz. Çünkü dua Allah’a niyazdır, yakarıştır. Siz bu yakarışta haram bir şey isteyemezsiniz. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez başkası ile evli olan birini istemek Allah’a hoş gelen davranışlardan biri değildir. Bu dua, ya bekar kız ve erkekler için yapılır. Ya da evli çiftler, eşlerinin kendilerine aşık olması için dua edebilirler.

Dualarla aşık etmek mümkün mü ? Dua Arapça bir kelim olmakla birlikte Allah’a yalvarma ve Allah’tan yardım dileme anlamlarına gelmektedir. Dua sadece beş vakit namaza indirgenemez. Uzaktaki birini kendine aşık etme duası Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağ kurmaya neden olur. Başka bir deyim ile, kulun düşüncesinin Rabb’e arz edilmesidir. Birini Kendine Aşık Etme Duası, halk tarafından çokça bilinen bir duadır. Bu duayı okuyan kimse sevdiği kişiyi kendine aşık eder ve onunla evlenir.

Sevdiğin birini kendine aşık etme duası “Dilediği kulunu çok seven, Salih kullarını sevip onları rahmete ulaştıran Tanrım sen yerin ve göğün sahibisin. Tanrım, gönülleri gören ve duyan yalnız sensin. Senin istemediğin yada emretmediğin hiçbir şey gerçekleşmez. Bizim hakkımızda hayırlı olan neyse nasip et. Ulu Rabbim dilimizle söylediklerimizi de kalbimizde sakladığımızı da tek bilensin. Esirgeyen ve bağışlayan sensin. Geçmiş ve gelecek zamanların ve bütün yerlerin sahibi tek sensin. Yalnız ulu ve tek olan Tanrı sensin ve sadece sana güveniriz sana inanırız. Gönüllerimizi birbirine yakınlaştır. Onu bana, beni ona sevdir. Amin”

Birini kendine aşık etme duası nihat hatipoğlu

Salât-ı Tefriciye – Salât-ı Nariye
“Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.”

Seni sevmeyen birini kendine aşık etme duası İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini,istiyorsa “Salât-ı Tefriciye”yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir .”

Aşık etme duasını 8 kere art arda okumalıdır duayı edecek kişi.

Birini kendine aşık etme duası denenmiş tabi bütün dualarda olduğu gibi abdest alınarak okunmasını söylemekte fayda vardır. Bu okunacak dua sadece bir gün okunmaz. Her gün sevdiğiniz kişi sizi sevene kadar okumalısınız. Şunu unutmamak gerekir ki dua samimiyetle okunması halinde kabul olur. Herkes tarafından bilinen genel inanç şudur ki bu dua okunduğu zaman en geç 14 günde aşık olduğumuz veya sevdiğimiz kişiyi kendimize aşık etme konusunda başarılı oluruz. Tabi siz bu arada sadece niyazda bulunmalısınız. Duanızı kabul edecek olan ise sizi yeryüzüne gönderen ve yerden sizin için nimetler çıkarandır unutmayın. Duaların kabul olacağına ve dua gününe inanın. Dua her şeyden önce sizin kalbinizin sesidir. Dualar, arzulanan olayın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dua sadece sözcüklerden ibaret değildir. Dualar, manevi yaşamımızın anahtarı ve nurlar aleminin ziyaları-dır dualar.

Aşık olduğun birini kendine aşık etme duası dua öncesi abdest alınması lazımdır.Dua edilecek zaman kıbleye dönülmelidir.Eğer duayı unuturum diyorsanız kağıtta okumanız da bir sakınca yoktur.

Birini kendine aşık etme duası esmaül hüsna

Bir erkeği kendine aşık etme duası aşık etme duasının 3 esmasını toplam 21 defa okumak
Aşık etme duasının temeli üç esmaya dayanır. Bu esmalar ve anlamları şöyledir:
Ya Rahman: “Merhamet eden” anlamına gelir. Aşk acısı çeken kişiye Allah’ın rahmetini sunması ve ona acıyarak derdine deva göndermesidir.

Ya Kâfi: İki anlamı vardır. Birincisi “yeten, yeterli” anlamıdır. İkincisi ise “yetişen” demektir. Bu iki anlam da gönül derdine derman arayanlar için çok önemli mesajlar içermektedir.

Ya Vedûd: Aşık etme duasındaki en önemli esmadır. Hem “seven” hem de “sevilen” anlamlarına gelen bir esmadır. Anlamından da anlaşılacağı üzere aşıkların en fazla dile getirdikleri esmadır.

Bir kızı kendine aşık etme duası aşık etme duasında her esma ( rahman, kâfi, vedûd ) sırayla 7’şer defa okunur. Yani sıralama şöyledir: Ya rahman: 7 defa okunur Ya kâfi: 7 defa okunur Ya vedûd: 7 defa okunur 21 esma okunduktan sonra aslında aşık etme duası tamamlanmış demektir.

Aşık etme duası işe yarıyor mu ?

Çok tesirli aşık etme duası Kişi, sevdiğinin ismini zikretmese dahi Allah gizleneni de bildiği işin kişinin niyeti duyulmuştur. Çünkü Allah duaları layıkıyla işitendir. Buna karşın kişi isterse aşık olunması istenen yani sevilen kişinin adını zikrederek şu ifadeyi kullanabilir: “ Allah’ım, sen kalpleri evirip çevirensin. Sen azim olan ve kadir olansın. Hakkımızda hayırlı olanı bize nasip et ve onun gönlünü bana meylettir.” Dua bittiğinde eller yüze sürülerek “amin” denir. Aşık etme duasın yapılması sırasında yalnız olunmaya özellikle dikkat etmek gerekir. Bu esmalar, belirtilen sayıda ve sırası ile okunduğunda eğer hayırlı bir kısmetse inşallah Allah onun kalbini size doğru çevirecektir.

Aşık etme duası nasıl yapılır ? aşk duası evlenilmesinde mahzur olmayan herkese yönelik yapılabilir. Allah’a şirk koşan kadın ve erkekler ile evlenmek caiz değildir. Bu nedenle şirke düşmüş bir kişinin sevgisini kazanmak üzere bu dua edilemez. Ayrıca başkası ile nikahlı yani başkasının namusu olan kişiler için bu dua yapılamaz. Bilinmelidir ki dua Allah’a bir yakarıştır ve bu yakarış günaha sokacak durumları istemek için yapılamaz.

Aşık etme duası işe yarıyor mu ? duaların Allah katında daha makbul kabul edildiği zamanlar vardır. Kadir gecesi, cuma günleri, sabah namazı sonraları, namaz vakitleri, cenazenin defni sırası ve arefe günleri gibi vakitler duanın kabulüne uygun vakitler olarak buyrulmuştur. Aşk duası için en uygun vakit olarak ise geceler gösterilmiştir.

Birini kendine aşık etmek için aşık etme duası okumak günah mıdır?

Aşık etme duası günah mı? dua ederken daima hayırlısını istemek gerekir. Nitekim kul kendi hakkında neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemez. Çünkü insan zahire göre hareket eder. Talip olduğunuz kızın güzellik, ahlak, edep gibi müsbet huyları size cazip gelebilir. Fakat Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle her şeyi hakkıyla bilendir. Kulun hakkında en hayırlı olanı bilir, ona göre verir. Sizin; hem karşı taraf, hem kendi hakkınızda ısrarla istediğiniz bir şey neticede belki sizin için büyük bir imtihan olabilir. Nitekim duanın kabul olmasının en önemli şartlarından birisi de ısrarla istemektir. Cenab-ı Hak’tan matluplarımızı isterken elbette ısrarla istemeliyiz fakat ısrarla kendi açımızdan gördüğümüz ve bizim için hayır gibi gözükeni değil, hakkımızda hayır olanı istemeliyiz. Görünüş itibarıyla bizim için hayır gözüken, hakikat itibarıyla şer olabilir. Dua etmekle ve duanın adabıyla ilgili olarak “Nasıl dua etmeliyiz?” adlı makalemize müracaat edebilirsiniz.

Birinin seni sevmesi için dua etmek günah mı ? Unutulmaması gereken diğer önemli mevzu ise; sevdiğiniz kız hakkında onun da size aşık olması için ettiğiniz aşık olma duası, onun hukukuna müdahale hükmüne geçebilir . Çünkü dua etmek kişinin kaderini etkileyen ya da değiştiren etkenlerden bir tanesidir.

Cenab-ı Hak kul hakkından şehitleri dahi sorumlu tutmuştur. Kul hakkı kullarının birbirlerine karşı yaptıkları çok büyük bir zulümdür.
Hafız Ebu Bekr el Bezzar Müsned’inde der ki; Bize Ahmet İbn-i Malik’in Enes İbn-i Malik’in..Enes İbn-i Malik’ten, onun da Hz. Peygamber’den (sav) naklettiğine göre şöyle buyurdular;
Zulüm üç çeşittir: Allah’ın bağışlamayacağı, Allah’ın bağışlayacağı ve Allah’ın bırakmayacağı zulüm. Allah’ın bağışlamayacağı zulüm (kendisine ortak koşmadır) . Allah’ın bağışlayacağı zulüm; kulların kendileriyle Allah arasında olan hususlarda kendilerine yapmış oldukları zulümdür. Allah’ın bırakmayacağı zulme gelince; o da kulların birbirlerine karşı yapmış oldukları zulümdür ki; Allah birilerinin hakkını diğerinden mutlaka alacak (kısas yapacak) tır. (İbn-i Kesir)

Sevdiğine kavuşmak için dua etmek günah mı ? Netice olarak; sevmek, aşık olmak elbette günah değildir. “Sevmek kabiliyeti” Allah’ın kullarına ihsan ettiği hislerden bir histir. Fakat kulun unutmaması gereken husus; asıl sevilmeye layık olan “bize sevmeyi ve bütün sevdiklerimizi ihsan eden Rabbimiz” olduğudur.
İnsanın fıtratında karşı cinse muhakkak bir meyil vardır. Fıtrî olan bu meylin neticesinde muhabbet oluşabilir. (Hususen gayr-i meşru muhabbetlerin hasıl olacağı ortamlarda bulunmak bu neticeyi getirir.)

Böyle bir durumda aşık etme duası (yapılması caiz değildir) yapmak yerine önce hayır duada bulunup, karşı tarafla konuşulup, karşı tarafın da fikri alındıktan sonra mesele uygun bir dille izah edilmeli ve İslam dininin uygun gördüğü şekilde en kısa zamanda evlenilmelidir. Böyle bir imkân yoksa kişi iffetini muhafaza etmelidir.