Besmele Duası Okunuşu Anlamı

Besmele Duası Okunuşu Anlamı Gümüşhanevi hazretlerinin, mecmuatul-ahzab isimli eserinin ” Nakşibendi” cildinin 337. sayfasında yer alan bir duadır. Abdulkadir Geylani hazretlerinin besmele-i şerif duası; besmele-i şerifin hakkı için, hürmeti ve fazileti için, celali ve cemali için gibi cümleler kullanılarak yapılan münacaat duasıdır.

Öncelikle besmele-i şerifin ebced karşılığı olan 786 defa besmele okunur, sonra Muhammed (s.a.v.) isminin ebced karşılığı olan 132 defa selavat-ı şerife getirilir, ardından altı rekatlık hacet namazı kılınır; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 İnşirah Suresi okunur. Hacet namazının ardından besmele duası 19 defa okunur.

Besmele, 19 harftir, her biri sıralarla doludur.
Besmele Kur’an ayetidir.(Neml:30)
Peygamber (as)da :”Besmele Kur’an dan dır” buyurur.(Ramuz el-Ehadis:57/15)
Atılacak, çiğnenecek yerlere, gazeteye, takvim yaprağına besmelenin yazılması uygun değildir. Oraya buraya istismar için besmele yazılmamalıdır.
Besmele bereket getirir. Bir hadiste :”Besmele ile başlamayan her iş bereketsiz ve neticesiz kalır” buyrulur. Besmelesiz yenilip içilmemelidir. Peygamberimiz sofrada doymayanları görünce:”Eğer besmele çekmiş olsaydınız hepinize yeterdi” demiştir. (R.Salihın:746)
Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez (En’am:121)
Besmele her zaman, her yerde çekilmez. Mesela şu hallerde besmele çekilmez:
– Haram ve günah iş işlerken, yer içerken.
– Tuvalet ve banyo içinde iken.
– Dinen yasaklanmış ve hoş görülmeyen, müstehcen konuşurken besmele çekilmez.
Besmele çekmeyi unutan ne yapar? Bir hadiste: “Başta besmele çekmeyi unutan,
hatırlayınca Bismillahi evvelihi ve ahirihi” desin buyrulmuştur. (Hadis Ans:10/398)

Besmele Duasının Adapları

Mecmuatul-ahzab eserinde,bu münacaat duasını her gece okuyan kişinin çok büyük manevi kazançlar elde edileceğinden bahsedilir. Okumaya devam eden kişi; evliyalar divanına kaydolunur, ömrü boyunca edeceği hayırlı duaları kabul olunur, ölmeden önce cennet kendisine gösterilir.
Besmele-i şerifenin feyzinden mahrum kalmak istemeyen kişi bu duaya başlamadan bazı şartlara uyması gerekir;
Okuyacak kişinin bedeni, elbiseleri bulunduğu yer temiz olmalı
Mutlaka abdestli olmalı
Kıbleye yönelmeli ve diz üstü oturmalı
Niyet etmeli ve samimi bir kalple, huşu içinde okumalı
Bu şartlara riayet ederek okuyan kişi her iki dünyada da muradına biiznillah ulaşır.

Besmele Duasının Arapçası

” Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme inni es’eluke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim
Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kibriya-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi sena-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi beha-i bismillahirrahmanirrahim
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim
Ve
Besmele Duası

bi sultani bismillahirrahmanirrahim
Ve bi berakati bismillahirrahmanirrahim
Ve bi-izzeti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi guvveti bismillahirrahmanirrahim
Ve bi gudreti bismillahirrahmanirrahim
İrfa gadri veşrah sadri ve yessir emri
Ve’r-zugni min haysu la yahtesib
Bi fadlike ya keramike ya men huve kef -ha -ya -ayn -sad -ha -mim -ayn -sin -kaf ve es’eluke bi celali’l-ızzeti ve celali’l-heybeti ve ceberuti’l-azameti en tec’aleni min ıbadike’s-salihin ellezine la havfun aleyhum ve la hum yahzenun

Bi rahmetike ya erhamer-rahimin

Ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

Besmele Duasının Manası
” Allahım Senden bismillahirrahmanirrahimin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahimin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahimin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahimin azameti,
Bismillahirrahmanirrahimin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahimin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahimin kemali,
Bismillahirrahmanirrahimin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahimin Allahu Teala katındaki kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahimin gücü,kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahimin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahimin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahimin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahimin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahimin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahimin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahimin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahimin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahimin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahimin kudreti hurmetine isterim.
Bismillahirrahmanirrahimin değeri hakkı hurmetine değerimi yükselt, gönlümü ferahlat, işlerimi kolaylaştır, faziletin ve cömertliğinle bana hesapsız rızık nasip et. Ey kaf- ha- ya- ayn- sad. Ey ha- mim- ayn- sin- kaf, yüceliğinin şanı ve heybeti, büyüklüğünün şifası hurmetine beni ” Kendileri için korku ve üzüntü olmayan ” salih kullarının arasına dahil eyle. Rahmetin ve merhametin hurmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. Peygamber Efendimiz Muhammede (s.a.v.) ve onun ehline salat ve selam eyle.”

Denilir ve ihtiyacı mukabilinde istekler Allahu Tealadan istenilir.

Besmele duası fazileti

Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele Allah’a ilticadır, sığınmaktır. Besmele, her hayrın anahtarıdır. Besmele, işi kolaylaştırır, helalleştirir ve nimeti bereketlendirir.
Besmelesiz her iş eksik olur. Besmelesiz hayat Fatihasız mezar gibi tat vermez. Besmelesiz işe şeytan müdahale eder. Besmelesiz evde şeytan eğleşir.besmelesiz sofraya şeytan oturur. Besmelesiz konulan şeyi şeytan kullanır.
Peygamberimiz şöyle tavsiye eder:
-“Bir kimse sabahleyin “Euzu billahis-semi ul-alimimi neş-şeytanirracim” derse, sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur”.(Ramuz el-Ehadis: 433/5)
Peygamberimiz: “Besmele çekilmeyen her iş güdüktür(eksiktir)” buyurarak her işimizde besmele çekmemizi tavsiye etmiştir.
Kur’an’da: “ Kim Allah’ı zikretmeden gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.”buyrulur. (Zuhruf:36)
Bir ayette de: “üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etinden yemeğiniz.”buyrulur.(En’am:121)

Eğer başta besmele çekilmesi unutulursa peygamber (a.s) şunu tavsiye ediyor: “Eğer başta besmele çekmek unutulacak olursa: “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” desin.” (R.Salihın:732) Böyle diyen başta besmele çekmiş gibi olur.

Ravi şöyle diyor:” Allah Resulünün yanında iki kişi birbirine sövdüler. Biri çok hiddetlendi. Bunu gören Resulallah şöyle dedi: “Ben öyle bir kelime biliyorum ki bu adam onu söyleseydi gerçekten hiddeti giderirdi. Nedir o? dendi. Allah Resulü:
-“ Euzübillahimineşşeytanirracim duası” buyurdu.(Seçme Hadisler:125/89)

Giyinirken-soyunurken besmele çekilirse, şeytanın zarar vermesinden emin olunur. Peygamberimiz şöyle buyurur: “İnsanın elbisesini çıkarırken besmele çekmesi cin ve şeytanların gözü ile Adem oğlunun avreti arasında perde olur.”(Ramuz el-Ehadis:297/9)

Ana babasının ilişkisinde çekilen besmele çocuğu şeytanın zarar vermesinden koruyacağını bildiren peygamber (a.s) şöyle buyurur:
-“ Birisi ailesi ile münasebette bulunacağı zaman “Bismillah” der ve: “Allah’ım bizi ve nasip edeceğin evladımızı şeytandan uzak tut.” diye dua ederse, eğer bu birleşmeden çocuk takdir edilmişse, o evlada şeytan zarar veremez.” (Age:356/3)

Yemeğin bereketi besmele çekmektedir. Hatta biraz dışından çekilecek olursa sofradaki diğerlerinin de ilgisini çekecek, onların da besmele çekmesine neden olacaktır.
“Yiyoruz, doymuyoruz” diye şikâyet edenlere Hz. Peygamber (a.s): “Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olur.” cevabını vermiştir.(R. Salihın:2/746)

Besmele çekilmeyen ev şeytanın barınağıdır. Allah’ın elçisi şöyle bildirir:
-“ Bir adam evine girerken, evine girdiğinde ve yemek yerken Allah’ı zikrederse, şeytan avenelerine: “Burada sizin için barınacak yer ve yiyecek yemek yoktur.” der.(Age:733)
Demek ki işinin temiz, kolay, hayatının şeytansız, düzgün ve bereketli olmasını isteyen, her işinin başında “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyecektir.
Besmelesiz hayat, Fatihasız mezara götürür.

Eûzubillâhimineşşeytanirracim.

Bismillâhîrrahmânirrahim.

– ‘‘Lanetlenmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden âlemlerin Rabbine sığınırım.’’

– ‘‘Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.’’

Müslüman, her işinin başında, böyle der şeytanın ve evanelerinin şerrinden Allah’a sığınır. Allah’ın koruması altına girer.

Besmele her hayrın anahtarıdır. Besmele çeken kendine hayır ve bereket kapılarını açmış olur. yer içerken çekilen besmele, bereket kapılarını açar.

Güne besmele ile başlanırsa, o gün hayır getirir, korunma sağlar. Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmelesiz hayat, Fatihasız mezara götürür.

Kur’an’da besmele:

Besmele, 19 harftir, sırlarla doludur.

Kur’an’da Tevbe sûresi hariç her sûrenin başında besmele vardır. (Enfal sûresinin devamı kabul edildiği için besmele konmamıştır.)

Neml sûresinin 30. ayetinde besmele vardır. (Şafiler süresinin başındaki besmeleyi ayet kabul eder.)

Namazda peygamberimiz besmeleyi gizli okumuştur.

Neml sûresinin 98. ayetinde: ‘‘Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın’’ buyrulur.

Bir hadiste de: ‘‘Besmele Kur’an ayetlerindendir’’ buyrulur. (Ramuz el-Ehadis:57/15)

Besmeleyi terk eden, sıkıntıya düşer. Allah’ın korumasından uzak olur. Şeytan ona musallat olur.

Kur’an’da: ‘‘Allah’ı zikretmekten gafil olana, şeytanı musallat ederiz.’’ (Zuhruf:36) buyrulmuştur.

Her işin başın besmele:

İlk ayet ‘‘Allah’ın adı ile oku’’ olunca demek ki, ilk önce Allah anılacaktır.

Bir hadiste: ‘‘Besmele ile başlamayan her iş eksiktir.’’ (Hadis Ans:8/362)

Açıkça çekilmesinde sakınca olmayan her işte, her yerde besmele çekilmelidir.

Her işinde besmele çekeni, Allah yalnız bırakmaz. Onun için besmeleyi duvalar da çerçevelerinden çıkarıp dilimize alıştırmalı ve kalplere, gönüllere indirmeliyiz. Böyle yapmazsak asılı olduğu yerde durur durur.

Bir hadiste: ‘‘Abdestli olmayanın namazı yoktur. Allah’ın adını anmadan abdest alanın abdesti, abdest değildir.’’ (Hadis Ans:10/3648)

– ‘‘Kim abdest alırken Allah’ı zikrederse, bütün vücudu temizlenir. Kimde zikretmezse, sadece abdest organları temizlenir.’’ (Age:3650)

Mimar Sinan, abdestsiz taş üstüne taş koydurmadığı için eserleri hâlâ ayakta, dimdik durmaktadır.

Bir zamanlar her işini besmele ile başlayan saliha kadına, inançsız kocası, hanımına bir kese içinde para verir: ‘‘bunu bir yere koy’’ der. Maksadı hanımını mahcup etmektir. Kadın besmele ile bir yere koyar. Birkaç gün sonra adam keseyi bahçedeki kuyuya atar ve o gün parayı ister. Kadın, gene besmeleyi çeker elini uzatır. Kocası da kıskıs güler. Kadın derki, ‘‘Koyduğum yer ıslak değildi!’’ der. Allah, besmele hürmetine kadını mahcup etmez.

Atalarımız yaramaz çocuklar için ‘‘besmelesiz’’ ifadesini kullanırlardı.

Banyoya, tuvalete girmeden bile euzübesmele unutulmamalıdır. Eşlerin ilişkisinde, çocuğun emzirilmesinde, yatırıp-kaldırılmasında, kızgın suyu dökerken yani her işimizde besmele unutulmamalıdır.

Besmeleye önem ve saygı çok önemlidir. Biş-i Hafi, sarhoş halde yerde besmele yazılı bir kağıt bulur. Temizleyip duvara asar.

Bir Allah dostu rüya görür: ‘‘O bizi temizledi, bizde onu temizledik’’ denilir. Bişri Hafiye bunu anlatır. Bayılacak gibi olur. İçkiyi ve arkadaşlarını terk eder.

Yalnız her zaman besmelenin tamamı çekilmez ‘‘bismillah’’ denir. Meselâ; Kurban keserken, eşe yaklaşırken bismillah denir. (Ramuz el-Ehadis:356/3)

Bir hadiste: ‘‘Besmele çekilerek çıkarılıp konulan elbiseyi şeytan kullanamaz.’’ (Age:216/13)

Besmele çekilmeden hasıl olan çocuğu şeytan ortak olur ve musallat olur. peygamberimize soruyorlar; Böyle çocuğu nasıl kendi çocuklarımızdan ayırırız, ya Rasûlallah? derler.

– ‘‘Hayâ ve merhamet azlığından’’ diyor. (Age:504/4) Böyle çocuğun ne sevgisi olur. Nede saygısı olur. Acımazsızdır. Utanması da olmaz.

Besmele şeytanı kovar:

Peygamber (as) şöyle buyurur:

– ‘‘Cinler, insanların eşya ve elbiselerini kullanırlar siz besmele çekin.’’ Cin ve şeytanın zarar vermesinden besmele çekerek uzak kalınız.

Atalarımız: ‘‘Besmelesiz işe şeytan karışır’’ demişlerdir.

Şeytan, besmeleden, besmele çekilen ortamdan ve besmele çekenden uzak durur. Onun işine karışmaz, onu sapıtamaz. Allah onu şeytanın eline bırakmaz.

Şeytan, besmelesiz insanın yanında, besmelesiz evlerde; sofranda, yatakta, besmelesiz iş yerinde eğleşir. Besmele çekilen işe karışamaz.

Herkesin bir şeytanı vardır. İnsanı yanıltıp, saptırmak için yeminlidir. Cenab-ı Allah şeytana karşı insana ‘‘Euzu-besmele’’ gibi bir silah vermiştir. Bu silahı kullanmayanı şeytan, parmağında oynatır. İbadetten, her hayırlı işten mahrum bırakır. İhtiyaç sahiplerine yardım ettirmez.

Besmele çekilmeden oturulan sofrada bereket olmaz. Peygamberimiz sofrada doymayan insanları görünce: ‘‘Eğer besmele çekmiş olsaydınız, doyardınız’’ buyurur. (R.Salihin:746)

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez. (En’am:121)

Çocuklara öğretilecek ilk şeyler vardır. Bunların ilki, kelime-i tevhid ikincisi besmeledir.

Çocuk, besmelesiz yedirilip-içilmez, emzirilmez. Yatırıp kaldırılmaz. Ona biraz büyüyünce ‘‘Euzu-besmele’’ öğretilmelidir. Eğer besmele çekmeden su içer, bir şey yerse ‘‘A…sen bir şey unuttun ne unuttun?’’ denmeli. Besmele öğretilmelidir.

Büyükler, sofrada dışından besmele çekip, hem örnek olmalı, hem de hatırlatıcı olmalıdır. Sonunda da ‘‘elhamdülillah’’ denmeli, Nimetin Rabbine şükretmesi öğretilmelidir. Küçük iken öğrenmezse sonra besmelesiz bir ömür yaşar.

Besmelenin Gücü:

Besmele çeken Allah’ı anmış, O’na sığınmış ve yardım istemiş olur.

Besmele, her işi kolaylaştırır. Karışan, ters giden bir işimiz için ‘‘Euzu besmele çekin’’ O sıkıntı gider.

Hendek savaşında hendek kazılırken büyük bir taş çıktı kaldırılamadı, sahabe kıramadı. Peygamber (as) balyozu aldı ‘‘Bismillah’’ deyip bir vurdu, taş parça parça oldu.

Hz. Ali (ra) demiştir ki: ‘‘Bir sıkıntıya düştüğün zaman ‘‘Bismillahirrahmanirrahim, Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim’’ de, Allah senden belânın dilediği kadarını uzaklaştırır.’’

Besmelenin bir mucizesi de şöyle görülmüştür.

– ‘‘30 profesörden oluşan bir araştırma gurubu, Şam da üç sene besmele ile kesilen hayvan etleriyle, besmelesiz kesilen hayvanın etleri arasında deneyler yapmıştır.

‘‘Bismillahi Allahüekber’’ sözünün et üzerindeki etkisi tam bir mucize olarak görülmüştür.

Grup adına Prof. Dr. Halid Havale, açıklama yapmış, besmelesiz kesilen hayvanların et ve dokularında pıhtılaşmış kan, çoğalmaya müsait bakteri ve mikroplar tespit edildiğini, Besmele ile kesilen hayvan etlerinde ise, kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadığını ifade etmiştir.

Kur’an’da: ‘‘Allah’ın adı zikredilmeden kesilen hayvanı yemeyiniz’’ (En’am:121) buyrulmuştur. (2-Haziran 2003 Yeni Asya Gazetesi)

Besmele bazı şüpheli şeyleri helalaştırır. Şüpheli bir ikram mı oldu. veya aldığımız bir şeyde tereddüt mü ettik, ‘‘Euzu besmele’’ çeker ‘‘Ya Rabbi, bu bana helaldir İnşallah der, yeriz. ‘‘Bana helâl tarafından gelmiştir İnşallah’’ deriz.

Besmelesizlik, helali haram eder. Besmelesiz kesilen hayvan gibi.

Besmele çekmenin fazileti:

Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele, her hayrın anahtarıdır. Besmelesiz hayat tat vermez.

Peygamberimiz (sav): ‘‘Bir kimse sabah ‘‘Eûzubillahi’s-Semîi’l-Alimi mineş-şeytânirracim’’ derse sabahtan akşama kadar şeytandan emin olur.’’ buyurmuştur. (Ramuz el-Ehadis:433/5)

Peygamberimiz kavga eden sövüşenleri görünce:

– ‘‘Bu adam Eûzubillahi mineş-şeytanirracim’’ deseydi, öfkesi giderdi’’ diyor. (Seçme Hadisler:125/89)

Besmelesiz evler, şeytanın barınaklarıdır. Peygamberimiz: ‘‘Bir adam evine girdiğinde ve yemek yerken Allah’ı zikrederse, şeytan evanelerine: ‘‘Burada sizin için barınacak yer yok, yiyecek bir şeyde yok’’ der. (R.Salihin:733)

Unutulmamalıdır ki, besmelesiz hayat, fatihasız mezarlara götürür. Okunandan bir nasip alamaz.

Besmele, hayatın, sofranın, ömrün bereketidir. Bir hadiste: ‘‘Besmele ile başlamayan her iş bereketsiz ve neticesiz kalır.’’ (Camius-sağir V/13) buyrulur.

Hayatımda şuna şahit oldum. Tek maaşlı olduğu halde, maaşını besmele ile alıp cebine koyanlar, besmelesiz çift maaşlardan daha rahat yaşadılar, sıkıntı görmediler. Çünkü öbürlerinin cebine şeytanın eli uzanıyordu…

Besmele ile Allah, azı çoğaltır, bereketlendirir, parası telef olmaz. Meşru olmayan yere de harcanmaz.

Besmelesiz yiyip içmek:

Önce besmelesiz işe başlanmamalı, besmelesiz para kazanılmamalıdır.

Evde yemek pişiren, sofra kuran bacılarımız da besmelesiz iş yapmamalıdır…

Sofraya da besmelesiz oturulmamalıdır. Büyükler başlarken besmeleyi dışından çekerek başkalarının da çekmesini sağlamalıdır. O sofraya şeytan elini uzatamaz. Şeytanın nasibi kesilmiş olur. Bir sahabe şöyle anlatıyor.

– ‘‘Bir gün sofrada peygamber (as) dan önce bir kız elini sofraya uzattı. Peygamberimiz hemen elini tuttu. Biri daha elini sofraya uzattı. Onunda elini tuttu. Bize dedi ki: ‘‘şeytan besmele çekilmeyen yemeği kendine helal addeder. Yemin olsun ki, şeytanın eli kişinin eli ile birlikte avucumun içindedir.’’ Peygamberimiz bundan sonra besmele çekip yemeye başladı.’’ (B.Hadis Külliyatı:3/85)

Peygamberimizin birine tavsiyesi şöyle olmuştur.

– ‘‘Bismillah de, sağ elinle ye ve önünden ye’’ (R.Salihin:731) işte bereketin sırrı bu. Doymanın da sırrı bu.

Bir hadislerinde de: ‘‘Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olsun’’ buyurmuştur. (Age:746)

Sofradan kalkmadan da ‘‘elhamdülillah’’ Rabbim verdiğin nimetlere şükürler olsun’’ denmelidir. Çocuklara sofra duası öğretilmeli ve duayı onlar yapmalıdır. Çünkü Allah’a şükreden, insanlara da teşekkür eder.

Önemli olan şu noktaya da değinelim: Marketten, kasaptan et alınıyor, tavuk alınıyor. Besmele ile kesilip kesilmediğini bilmiyoruz. Bu durumda, bilgi noksanlığı lehte kullanılır. ‘‘Besmele çekilmiştir inşallah’’ denir, besmele çekilerek yenir.

Eğer besmele kasten terk edilmeyip unutulduysa, zaten mahsuru yoktur. Biz onu hazırlarken, yerken besmele çeker, yeriz.

Helalliği kesin olarak bilinmeyen bir şey içinde, birde, kazancının tamamı haramdan olmayan kimsenin ikramı içinde besmele çeker yeriz.

Besmele her zaman her yerde çekilir mi?

Ayet, hadis yazarken, söylerken besmele ihmal edilmemelidir. Hürmetsizliğe sebep olacak rastgale yerlere de besmele, Allah’ın peygamberin adı yazılmamalıdır. Çiğneniyor, çöpe atılıyor.

Hz. Ömer anlatıyor: ‘‘Peygamberimiz yere atılmış bir kağıt gördü. O kağıdı yere atan adama sordu.

– O kağıtta ne var? dedi.

– Besmele var’’ cevabını aldı.

Peygamberimiz o kağıdı yazanı ve yere atanı kınadı ve ‘‘Allah’ın ismini yakışan yere koyun’’ buyurdu. (Ebu Davut, Merasil:239)

Bir zamanlar bir şeyin üretimini yapan kardeşimiz, paketin üzerine kelime-i tevhit yazdırdı. Bunun sakıncalarını anlattım, ikna olmadı. Bir Cuma günü camiden gelirken bir sarhoşun çöplüğe çişini ettiğini gördüm. Birde ne göreyim. Kelime-i tevhit yazılı ambalaj kağıdı var. Aldım, ‘‘bunu çöplükte şu halde buldum’’ dedim.

Besmele yazılı kağıtla, tuvalete girilmez.

Birde davranışları besmele ile alakası olmayan kişilerin ticari maksatla işyerlerine besmele asması, uygun değildir.

Besmele. Her zaman her yerde çekilmez: Meselâ;

– Mekruh, haram bir iş yapılırken,

– Tuvaletin banyonun içinde,

– Günah sayılan bir şey besmele ile işlenmez.

– Sigara, içkiye besmele çekilmez.

– Kumar ve kumar sayılan oyunlar oynarken,

– Şarkı türkü söylerken, çalgı aleti çalarken,

– Müstehcen konuşurken besmele çekilmez.

Namaza durunca 1. rekatta fatihaya ‘‘Euzu-besmele’’ ile başlanır, diğer rekatlarda fatihadan önce sadece besmele çekilir. Sûreleri okurken besmele çekilmez.

İmamla namaz kılan, besmele çekmez. Çünkü o okumuyor. O sadece dinler.

Besmele, çekilmeyecek yerde dil alışkanlığının dışında kasti, eğlence olsun diye, alaysı tavırla besmele çeken imanına zarar verir.

Besmele, alaya alınmaz, besmele çekenle alay edilmez. Edilirse, dinden, imandan olunur. Çünkü besmele ayettir.

Cünüp, hayızlı, nifaslı, Eûzu-besmele çekilir. Şeytan böylelerine musallat olacağı için, besmele duadır, Allah’a sığınmadır. Çekilince şeytanın zarar vermesinden korununmuş olur.

Sığınma Nasıl olur?

İnsanın şeytandan, şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden sığınmaya, korunmaya ihtiyacı vardır.

Allah’ın koruduğuna kimse zarar vermez. Korumadığını da kimse koruyamaz.

Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tuzağına düşmemek için şöyle denirse, Cenab-ı Allah onu korur. Çünkü o kendini Allah’a emanet etmiştir. Cenab-ı Allah da emaneti zayi etmez.

Peygamberimiz (sav) Hicret sırasında evinden çıkarken, mağarada Allah’a sığındı Allah O’nu korudu.

Görmediğimiz bilmediğimiz kazalardan belâlardan Allah’a sığınmayı ihmal etmemeliyiz.

Sevdiklerimizden ayrılırken: ‘‘kendine iyi bak’’ değil, ‘‘Allah’a emanet ol’’ ‘‘Allahaısmarladık’’ demeliyiz. Birde ‘‘iyi günler’’,‘‘İyi geceler’’ deniliyor. her şeyin iyisinden hayırlısı daha hayırlıdır. ‘‘Hayırlı günler’’ ‘‘hayırlı geceler’’ demeliyiz. ‘‘Hadi baybay’’ demek müslümana yakışmaz.

İstiaze denilen Allah’a sığınma duası şöyle

– ‘‘Eûzubillahimineşşeytanirracim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim’’ Böyle diyen Cenab-ı Allah’a sığınmış olur. O’nun korumasına girmiş olur. O artık emniyettedir.

Besmele çekmeyi unutan ne yapar?

İnsan unutkan bir varlıktır. Neleri unutmuyor ki, besmeleyi unutmasın? Ta başta Allah’a verdiği sözü unutan, kulluğunu unutan, ölümü unutan, besmeleyi de unutuyor.

Bazı şeylerin telafisi olduğu gibi unutulan besmelenin de telafisi vardır.

Peygamberimiz (as) telafi yolunu şöyle göstermiştir.

– ‘‘Sizden kim bir şey yerse, bismillahirrahmanirrahim’’ desin. Başta bunu söylemeyi unutursa, aklına gelince veya sonunda ‘‘bismilahi evvelihi ve ahirihi’’ desin. (R.Salihin:732+ Hadis Ans:10/398)

Bir sahabe şöyle anlatıyor:

– ‘‘Bir adam besmele çekmeden yemek yiyordu. Bir lokma kalmıştı. Onu ağzına götürürken: ‘‘Bismillahi evvelihi ve ahirihi’’ dedi ki: ‘‘Şeytan onunla birlikte yemeye devam ediyordu. O ne zamanki, besmele çekti o zaman şeytan yediklerini bırakıp çekildi’’ buyurdu. (Hadis Ans:10/399)

Besmele çekmeden yiyip içmeyenin şeytanı zayıf olur. Onunla her an baş edilebilir. Besmele çekmeden yiyip içenin ise şeytanı kuvvetli olur, onunla baş edemez. Şeytan onu her konuda parmağında oynatır. İstediği gibi yönlendirir. İstediğini yaptırır. Onu her türlü hayırdan mahrum bırakır.