Belalardan Korunmak İçin Dua

Belalardan korunma duası; Allahu Teala Adem as.’ı yarattığı ve meleklerine secde emri verdiği gün, iblis secde etmedi ve huzurdan kovuldu. Huzurdan kovuluşunun nedeninin Ademoğlu olduğuna inanan iblis, kıyamete kadar onu saptıracağına yemin etti. İnsanoğlu dünya yüzünde yaşarken başta nefsi, insi ve cinni şeytanlar olmak üzere bir çok sıkıntı ve belalarla mücadele etmek zorundadır. Her başarı insanı kemalata götüren bir basamaktır.

Kişi başına gelen musibet ve belalardan tek başına kurtulamaz, yardım almak zorundadır. Bu yardımı ise kendini yoktan var eden Rabbine sığınarak elde edebilir. Bela ve musibetlerden korunabilmek için şeksiz şüphesiz iman etmesi ve Allah Rasulünün (s.a.v.) emir ve tavsiyede bulunduğu sığınma dualarına devam etmesi gerekir. Özellikle sabah namazı arkasından, akşam namazı arkasından ve gece yatarken bu sığınma dualarını okumaya devam etmelidir.

Belalardan korunma duası;

“Ya Hayyu Ya Gayyum bi rahmetike esteğisu eslihli şe’ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin.”

“Ey hiç bir şeye ihtiyaç duymadan diri olan Hayy ve gökleri, yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan Kayyum olan Allahım. Senin rahmetine iltica eder, yardımını isterim. İşlerimin hepsini düzelt. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime terk etme”

Belalardan korunma duası ;

” Allahumme inni eseluke’l-afve ve’l-afiyete fi’d-dunya ve’l-ahirati, Allahumme inni eseluke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dunyaye ve ehli ve mali,Allahumme ‘stur avrati, ve emin rav’ati, Allahumme’h-fazni min beyni yedeyye, ve an yemini, ve an şimali, ve min fevgı, ve euzu bi azametike en uğtale min tehti
Belalardan Korunma Duası

-Ebu Davud-”

“Allahım Senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allahım dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allahım ayıplarımı ört ve korkularımdan emin kıl. Allahım önümden, arkamdan, sağımdan,solumdan ve üzerimden gelecek kötülükten beladan beni muhafaza buyur. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım.”

Belalardan korunma duası ;

” Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey’un fi’l-erdı ve la fi’s-semai ve huve’s-semiu’l-alim” -Ebu Davud, Tirmizi-

” Yüce adına sığınana yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allahın adı ile. O hakkıyla işiten ve bilendir.”

Belalardan korunma duası ;

” Euzu bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma halak.” -İbni Mace-

” Sözlerinin tamamı -ki sayısızdır- ile yarattıklarının şerrinden Allaha sığınırım.”

Belalardan korunma duası ;

” Bismillahi tevekkeltu alellah la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.”

” Allahın adıyla ben Allaha dayandım, O’na güvendim. Kuvvet ve kudret ancak azim olan büyük olan Allahın yardımıyladır.”

Bu kelimelerle dua eden kişiye üç melek müjdeci olur.
Birinci melek; ” Bu dua senin her işine kafi gelir.” der.
İkinci melek; ” Sen her türlü beladan halas oldun, kurtuldun.” der.
Üçüncü melek; ” Sen Allahın yoluna doğru gitmek üzere hidayet olundun.” der.