Bebekleri Uyutmak İçin Okunacak Dualar

Bebeklere uyku duası; Küçük çocukların ve bebeklerin hasta olması ya da sebepsiz olarak ağladıkları ve bir türlü uyuyamadıkları zamanlarda ebeveynler ne yapacaklarını bilemezler. Bebeklerini uyutamayan ve susturamayan ebeveynler için çaresiz kalmanın sıkıntısı kelimelerle ifade edilemez. Bebeğinizin gaz problemi ya da başka bir sıkıntısı yoksa, sebepsiz olarak çok ağlıyor ve uyuyamıyorsa, bu gibi durumlarda nazar değmesi akla gelebilir. Bu durumlarla karşılaşılsa da karşılaşılmasa da tedbir olarak sığınma dualarının okunması tavsiye edilir.

Allah Rasulu’nun (s.a.v.) uyguladığı bebek yatırma yöntemi
Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman Allah Rasulunun (s.a.v.) bizzat uyguladığı gibi, avuçlarınıza üçer defa Felak ve Nas Surelerini okuyarak, bebeğinizin başından başlayarak tüm bedenini sıvazlayın.
Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman mutlaka Ayete’l-Kursi okuyun.
Bebeğinizi yatağa yatırdığınız zaman Kureyş Suresini 3 defa okuyun.
Bebekleri uyutmak için okunabilecek dualar;

Allah Rasulu (s.a.v.) uyumayan ve sebepsiz yere çok ağlayan çocukların üzerine bu duayı sabah ve akşam üçer defa okunmasını tavsiye buyurmuştur.
Bu dua sadece ağlayan çocuğu susturup uyutmak için değil,her hangi bir bela, musibet ,hastalık veya çocuğunuzun başına gelebilecek her türlü kötülükten korunması için her an okuyabileceğiniz önemli bir sığınma duasıdır. Çocuğunuz okula veya dışarı çıkarken üzerine üç defa okursanız, akşama kadar Allahu Tealanın koruması altında olacaktır inşaalah.

“Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey’un, fil ardı vela fi’s- semai ve huves’ semiul aliyyul azim.” “İsminin zikredildiği mekanda, ne yerde olan ne de gökte olan hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O yüce Allah her şeyi hakkıyla en iyi işiten ve her şeyi hakkı ile bilendir.”

Uykuda sıçrayan çocuğa okunacak dua;

Eğer çocuğunuz uyurken sıçrıyor ve ağlamaya başlıyorsa, çocuğunuzu sakinleştirmek ve tekrar uyumasını sağlamak için Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurduğu duayı okumaya devam etmek büyük fayda sağlayacaktır.

“Euzu bi kelime tillahit tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lemmah. Sizi her türlü şeytan ve haşereden, kötü bakan her gözden Allah’ın noksansız kelimelerine ve kudretine sığındırırım.”

Bebeklerin uyuması için dua, Her anne bebeğinin huzurlu ve aralıksız uyumasını ister. Anne bebeği uyusun diye kendi uykusunu feda eder. Bir çok akşam bebeğin uyuması için çaba gösterilmektedir. Bebekler gündüz ve geceyi bilemezler. Bu nedenle bazı bebekler gündüz uyur fakat gece uyumaz. Bazıları ise gece uyur fakat gündüz uyumaz. Her iki durumda en çok anneyi yorar. Bebeklerin ani duydukları sesler onları korkuttuğu için tedirgin olurlar, annelerinin hep yanında olmasını ve annesinin kokusunu almayı isterler. Bebekler için en güvenli yer annesinin kucağıdır. Bu nedenle anne bebeğini doyururken bir çok bebek uyur.

Bazı annelerde bebeğin sakin olması ve huzurlu uyuması için müzik dinletir, öyle farklı bebekler vardır ki anne adayının kendini hiç dinlendirmeden bebeği rahat uyusun diye saatlerce kucağında taşır ve sallar

Bebeğinizin daha sakin olması ve uyuması için dua okuyabilirsiniz. Bu son derece işe yarayacaktır. Bebeklerin uyuması için dua bebeğe oldukça iyi gelerek deliksiz bir uyku uyuması için yardımcı olur.

Bebeklerin uyuması için dua anlamı

Allah sizi şeytanların, zehirli, mahlukların ve nazarı değen gözlerin şerrinden, eksiksiz kelamının yüz suyu hürmetine korusun. Amin.

Bebekler için uyku duası, anne ve babaların bebeklerin mışıl mışıl uyumaları için okuduğu duadır. Annelerin en çok istediği bebeklerinin huzurlu ve deliksiz uyumalarıdır. Çoğu zaman anneler bebeklerinin uyumaları için çok uğraş verirler. Kimi zaman uykusuz geceler geçirirler. Bebeklerin geceleri uykularını rahat ve huzurlu geçirmeleri için dua okunur. Okunan dualar sayesinde bebekler daha huzurlu ve rahat uyurlar.

Bebekler genellikle ani ve şiddetli seslerden çoğu zaman korkarlar. Bebekler annelerinin yanında kendilerini daha güvende hissederler. Bu yüzden korktukları zaman annelerinin yanında olmak veya daha yakın olmak isterler. Bebekler annenin sesinden, kokusundan ve kalp atışlarından tanımaktadır. Bebeğiniz uykusunda korktuğu zaman onu rahatlatmak ve sakinleştirmek için dua okuyabilirsiniz. Dualar sayesinde bebeğiniz kısa zamanda sakinleşecektir. Bebeğinize okuduğunuz dua Allah’ın izni ile bebeklerin daha sakin, huzurlu ve rahat bir uyku uyumasını sağlayacaktır. Oldukça kısa bir dua olup, etkisi oldukça fazla olan bir duadır. Bebeğinize okuduğunuz zaman kısa zamanda sakinleştiğini göreceksiniz

Bebekler için uyku duası okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim,

Uizukuma Bi Kelimatillahi’t Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hammetin ve Min Kulli Aynin Lammeh.

Bebekleri uyutmak için okunan Ayet’el Kürsi’nin manası

Allah (celle celaluhu) sizi şeytanların, zehirli varlıkların ve nazarı dokunan bakışların kötülüklerinden, eksiksiz olarak sizi korusun.

Bebekler için okunan Ayet’el Kürsi’nin anlamı;

Allah’tan başka İlah yoktur. Allah her yerdedir ve her şeyi görür. Hem gökler hem de yerler hep onundur. Allah’ın izni olmadan hiç kimse onun katında bulunamaz. Allah her zaman kullarının yaptığını ve yapacağını bilir. Allah’ın kullarına söylediklerinden başkasına iman edenler onun ilminden başka bir şey bilemezler. Hem gökleri hem de yerleri içerisine alır ve bunları kollayıp gözetir. Allah yücedir ve çok büyüktür.

Ayetel Kürsi bebeğinizi rahatlatmak, sakinleştirmek ve rahat bir uyku uyumasını sağlamak için okunacak dualardandır. Bu dua ile bebeğiniz Allah’ın (c.c.) izni ile rahat bir uyku uyuyacaktır.

Ayet-el Kürsi şu şekildedir: Allah ü ilahe illa hüvel hayyum kayyum. La te’huzühü sinetün vede la nevm. Lehü ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehü illa biiznihi. ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel ard.Vela yeüdühü hıfzıhuma vede hüvel aliyyül azim.

Açıklaması:
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur.O hayydır,kayyumdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.(Hiçbirşey ona gizli gelmez.)
O’nun bildiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir,büyüktür.Amin.
Bir başka du ise şöyledir:Bismillahirahmanirahim
Uizukuma Bi Kelimatillahi’t-Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hammetin ve Min Kulli Aynin Lammeh.
Anlamı:Allah sizi, şeytanların, zehirli mahlukların ve nazarı değen gözlerin şerrinden, eksiksiz kelamının yüzü suyu hürmetine korusun. Amin.