Bebek Duası Bebek Sahibi Olamayanlar İçin

Bebek duası; Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz ; ” Ben ahirette ümmetimin çokluğu ile övüneceğim.” buyurmuşlardır. Bu emri baş göz üzerine kabul eden her müslüman için gaye ; Efendimizin (s.a.v.) yolunda yürüyecek hayırlı ümmet, İslam sancağını taşıyacak imanlı nesil yetiştirmektir.

Dünya imtihanları farklı farklıdır. Çocuk sahibi olmak ayrı bir imtihandır. Hayırlı evlat yetiştirebilmek için her zorluğa göğüs germek, dünyanın pisliğine bulaştırmadan koruyup kollamak, Allahu Tealaya kul, Allah Rasulune (s.a.v.) ümmet yetiştirmek için titizlenen ebeveynlerin imtihanı her an kaygı ve endişe ile beraber devam etmektedir.

Çocuk sahibi olamayanların imtihanı ayrı zorluktadır. Evlat hasreti ile yanarken dünyada tek kalmak, neslini devam ettirecek bir dal bulunmaması gönlü yaralı bırakan zor bir imtihandır. Allahu Teala, kulun imtihanı hangisi olursa olsun imtihanlarını kolay eylesin inşaallah.

Bebek sahibi olamayan kişler öncelikle mutlaka uzman bir hekime danışmalı, tedavi yollarını aramalıdırlar. Maddi tedavinin yanı sıra manevi tedaviyi de ihmal etmemelidirler. Kişi sebeplere sarılmak zorundadır. Vesile kapılarını çalarken unutulmaması gereken yegane şey ; Şifayı verecek olan Allahu Tealadır. Bebek nasip edecek olanda, nasip etmeyecek olanda sadece Allahu Tealadır. Kul elinden gelen her şeyi yapmakla mükelleftir. Takdir Allahu Tealanındır. O dilediğine hayırlı zürriyet nasip eder, dilediğini dünya yolculuğunu yalnız tamamlatır. Allahu Teala her ne verirse versin öncelikle hayırlı olanı nasip etsin, hayırsız olan her türlü şeyden muhafaza buyursun inşaallah.

Bebek sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı dua ;

” Özellikle Meryem Suresi bebek sahibi olmak isteyenlere tavsiye edilen mubarek bir suredir.
Bebek Duası

Bir elmanın üzerine yedi defa Meryem Suresi okunur. Bebek sahibi olmak isteyen kişi nafile oruç tutar ve bu elma ile iftar eder. Bu terkip yedi gün tekrar edilir.
41 ayrı kişi birer hurmanın üzerine ayrı ayrı Meryem Suresi okur. Bu hurmalar bebek sahibi olmak isteyen kişiler tarafından yenilir.”

Bebek sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı dua ;

Enbiya Suresi 89. ayet-i kerime vird edinilerek okunulur. Zekeriyya as. bu dua ile Rabbine yalvarınca, Allahu Teala Yahya as. ile Zekeriyya as.’ın duasına icabet etmiştir.

” Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin”
” Rabbim beni tek başıma, tek fert olarak bırakma, Sen en hayırlı varis verensin.”

Bebek sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı dualar ;

Hicr Suresi 86. ayet-i kerime 1267 defa okunur. Bu okuma üç ay kadar sürdürülmelidir.

“İnneke rabbeke huve’l-hallaku’l-alim.”
“Şüphe yok ki Rabbin her türlü yaratma şeklini hakkıyla bilir.”

Şura Suresi 9. ayet-i kerime beraber olunmadan evvel 289 defa okunur.

“Fallahu Huve’l-veliyyu ve huve yuhyi.”
“Allah muhakkak ki dosttur, velidir ve yaratıp hayat verendir.”

Haşr Suresi 24. ayet-i kerime 1054 defa okunur.

“Huvallahu’l-haliku’l-bariu.”
“O yaratandır, yoktan var edendir.”

Bebek sahibi olmak için aşağıdaki dualar okunabilir.

Ali İmran Suresi 38. ayet temiz bir nesil ve bebek sahibi olmak isteyenler için okunacak en iyi duadır şüphesiz.

OKUNUŞU :
“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).”

ANLAMI :
“Zekeriyya (A.S), işte orada Rabbine dua etti: Rabbim, bana Senin katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin” dedi.

Ebu Hureyreden:

“Kişi öldüğünde şu 3 şeyden gelen sevaplar hariç, ameli (hayır yapma şansı) kesilir.
– Sadaka-i cariye (varlığında insanların istifade ettiği hayırlı bir eser (Okul,çeşme, cami vb))
-Kendisinden faydanılan ilim.
-Kendisine dua eden salih bir evlat.”

Geride faydası ve hayrı devam eden bir eser ve nesil bırakan kimsenin, ölümüyle sevap kazanma şansı kapanmaz, devam eder.

1- İstiğfar okumalı. (Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle: (Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabiye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir: (Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde, Hay, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2- Dileğine kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını Silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, “Ya Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edip, “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demeli. (Mekatib-i şerife)

Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i aliyyenin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

3- Âyât-i hırz, usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa, murat hasıl olur.

4- Adakta bulunmalı. Mesela, (Şununla evlenirsem, sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak nezrim olsun) denince, bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

5- Dua izinli okunmalı! Bir hacetin hasıl olması için dua okunurken, tesir etmesi, üstadın izni ile okumalı. Üstad vefat etmişse, kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alan, izin verenin vekili olur. Vekilin okuması, üstad gibi tesirli olur.

6- Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat gelip, (Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de, (Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et) duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. [Tirmizi]

Bu duayı okuyanlar, maksatlarına kavuşmuşlardır.

Namaz kılmayanın, haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayanın okuması fayda vermez. Hak teâlâ, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz.

Erkek çocuk olması için:
Duanın kabul olması hakkında yazıda bildirdiğimiz gibi düzgün itikada sahip olup, haramlardan kaçıp, dinimizin emrine uyanın ve şartlarına uygun dua edenin duası muhakkak kabul olur. Böyle salih bir kimse, yatağa girince, önce İhlas suresini okur. (Ya Rabbi, bana bir oğul ihsan edersen ismini Muhammed koyacağım) der. Böyle dua edenin, Allahü teâlânın izniyle erkek çocuğu olur. (Şir’a şerhi)

Yine aynı kitaptaki hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hanımı hamile iken, elini onun karnına koyup, “Bismillahi ahadis samed ellezi lem yelid ve lem yuled. Ya Rabbi, bu çocuğun ismini Muhammed aleyhisselamın hürmetine, Muhammed koydum” derse, bu çocuk erkek olur.)

Yine aynı kitapta, (Kadın, hayzdan temizlendikten sonra beş gün içinde hamile kalırsa, çocuğu erkek olur. Beşinci günden sekizinci güne kadar olursa kız olur) deniyor
Çoçuk sahibi olmak için dua
Çoçuğu olmayanlar 4 Cuma üstüste 1000 kere “Ya Evvel” okumalıdır.

Düşük ihtimali olan hamile bayanlar eşleriyle beraber “El Mübdi” okur.

Çoçuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allahın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
Doğacak Çocuğun mücahid olması için KAF Suresi okunur.

Güzel Yüzlü olması için YUSUF Suresi okunur.

Ahlakı güzel olması için İNSAN-İBRAHİM Suresi okunur.

İlk 4 ay 70 bin SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ okunur.

9 ay boyunca 71 tane ENBİYA SURESİ okunur.

Doğumu Kolaylaştırsın diye İnşikak Suresinin ilk 3 ayeti okunur.

Çocuk doğduktan sonra 36. günü Enbiya Suresi okunur.

Ateşli Hastalık olmaması için Ali İmran Suresi okunur.

Ağlayan Çocuğa Cuma saati kulağına ezan ve Ali İmran Suresi 83. ayeti okunur.

Bol bol Yasin okunur.

Terfice, tüncina hatimleri okunur.
Çocuk Düşmemesi İçinKarısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
“Ya Mübdi” ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. (7)