Ayetel Kürsi Duası Türkçe Okunuşu Anlamı Meali

Ayetel Kürsi Duası bakara suresinin 255. ayeti olarak ve Peygamber efendimiz tarafından da tüm ayetlerin efendisi olarak adlandırılmıştır. Aslında hepimiz Ayetel Kürsinin kurandaki en önemli ayet olduğunu bir şekilde öğrenmişizdir. Ne zaman kendimizi mutsuz, çaresiz hissetsek özellikle de korktuğumuz zamanlarda hep Ayetel Kursi duasını okumamız öğretilmiştir küçük yaşlardan itibaren. Hz Muhammedin (SAV) Ayetel Kürsi hakkında “O tüm ayetlerin efendisidir” dediğini anlatan hadisin dışında daha birçok hadiste Ayetel Kürsinin önemi ve faziletlerinden bahsedilir. Neredeyse dünyadaki tüm müslümanlar tarafından ezbere bilinen bir ayettir.

Ayetel Kürsi Meali çok derin manalar içermekte ve özellikle tevhid kavramını yani Allah’ın birliği ondan başka yaratıcı olmadığı kavramını çok güçlü şekilde vurgulamaktadır. Ayrıca Yüce Allah’ın gücünü ve muhteşemliğini de bize tarif etmektedir. Ayetel kürsi başka hiç bir ayette olmayan kadar çok içinde Allah’ın isimlerini barındırmaktadır. Tam 17 kez yüce Allah’ın isimleri Ayetel Kürsi’nin içinde geçmektedir. Allahın isimleri başka ayetlerde de geçer ama bu sayı bazen iki, bazen beş, bazen de ondur. Oysaki Ayetel Kürside tam onyedi kez yüce Allah’ın ismi geçer. Bununla birlikte yüce Allahın sıfatlarının da tam 6 tanesi Ayetel Kürsinin içinde geçer. Kuranda tam 6 sıfatın birden içinde geçtiği tek ayet Ayetel Kürsidir. Bu sıfatlar: Hayat, ilim, kudret, irade, vahdaniyyet (bir olma) ve tekvindir.

Ayetel kürsi başka hiç bir ayette olmayan kadar çok içinde Allah’ın isimlerini barındırmaktadır.

Kürsî Taht, koltuk demektir. Kök anlamıyla üst üste katlanmayı, bir araya toplanmayı belirtir. Belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmiştir. Mecâzî olarak da ilim, güç, egemenlik, sultan gibi anlamları dile getirir. Kur’an’da Allah’ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. Sözkonusu âyet bu özelliği nedeniyle Kürsi Âyeti (Âyetü’l-Kürsi) olarak adlandırılır.Bakara suresinin ikiyüzellibeşinci ayeti. Ayette geçen kürsî tabirinden dolayı bu ismi almıştır. Kur’an-ı Kerîm’in bütünü içinde ayrı bir fazîleti olan bu ayet hakkında Rasulullah’tan bazı hadisler nakledilmiştir.

Allah’ın evi (Beytullah, Kâbe), Allah’ın eli (Yed’ullah, Hacerü’l-Esved) gibi deyimler de aynı amaçla kullanılır. Bunları maddi anlamlarıyla anlamak doğru değildir ve kişiyi tecsim (Allah’ı cisim gibi düşünme) ve teşbih (Allah’ı insana benzetme) yanlışına götürür.

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Okunuşu Anlamı Fazileti ve Sırları

Ayetel Kürsi, Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i’dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah’ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Anlamı

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.
Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kürsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana Allah’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) “Allah’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Ayetel Kürsi Neden Okumalıyım ?

Yetmiş bin melek ile nazil olmuş olan Ayetel Kürsi’ nin çok faziletli bir dua olduğunu sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammet ( S.A.V) bildirilmiştir. İçerisinde gizli ve açıktan olmak üzere, 17 tane Allah lafzı geçmektedir. Bu sebep ile en faziletli dualar arasındadır. Büyük İslam Alimleri tarafından bildirilen bazı faydaları şunlardır.

Ayetel Kürsi okunduğunda kırk bin melek iner.
Her derde devadır.
7 defa okuyan kimse evham ve sıkıntıdan kurtulur.
Cinlerin musallat olduğu insanlara 70 defa okunursa Allahu Tealanın izni ile bir daha o insana yaklaşamaz. Ayetel Kürsi’ yazılı olduğu sayfa sonuna kadar okunursa daha tesirli olur.
Namaz kılarken okunursa 2000 ayet okunmuş sevabı verilir.
170 defa okunursa meşru olan her türlü dua kabul olur.
Günde 50 defa okunyanın rızkı genişler, sıhhat ve rahatlık bulur.
Sabahları sağına, soluna, önüne ve arkasına 7 şer defa okunup, her bir yönüne üfürdükten sonra 7 defa daha okuyup içine çekerse o günün sonuna kadar her türlü kaza, bela, fitne ve fesatlar o kişiden uzak olur.
Evden veya iş yerinizden çıkarken, kapıyı kapattıktan sonra, Ayetel Kürsi okunursa Allahın izni ile hırsız veya kötü niyetli kişiler giremez.
Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammet (S.A.V) her farz namazlarından sonra okuyan kimsenin cennete girmesindeki tek engel ölümdür diye bildirmiştir.
Evlerimizdeki her türlü, yiyecek, içecek (çay, şeker, bulgur, pirinç) ve bunun gibi erzakların üzerine okunursa bereketi artar.
Yatmadan evvel okunursa, sabaha kadar okuyan kişinin kendisi, ailesi ve hatta bütün komşuları korunur.
Her mühim işin başında Ayetel Kürsü 313 defa okunursa Allah’ın izni ile ne güzel sonuç alınmasına vesile olur. 313 defa okumak Ayetel Kürsi hatmi etmek demektir.

AYET’EL KÜRSİ’Yİ OKUYANIN KALP GÖZÜ AÇILIR

Şeyhül Ekber, Arifi Billah, Muhiddin Arabi(k.s) Ayet’el Kürsi’nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:

”Her kim Ayet’el Kürsi’yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden), Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim; büyük olan Allah’a yemin ederim, Kerim olan Resulüne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalp gözü açılır, melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler, o kimsenin her muradı hasıl olur.”

(Rahmetullah-i Aleyh) H.Osman Ef. Hz. hayatta iken bazı kimselere bu evradı vermişlerdir.Hakikaten halisane okuyanların kalp gözleri açılmıştır.Ben kendilerine dedim ki, ”bununla kalp gözü açılır mı?” Cevaben Hoca Ef. Hz.: ”Muhiddin Arabi yalan söylermi? İşte bunu da o söylüyor” demişlerdi, nihayet aynı ibareyi buraya yazdım.

Ayet’el Kürsi’nin esrarı hakkında bazı veli ve alimlerin sözleri şöyledir:

Muhiddin Arabi, Sadüdini Teftezani, İmam-ı Buni (k.s)demişlerdir ki: ”Bir kimse Ayet’el Kürsi’yi harflerinin adedi kadar(170) defa, yahud Mürsellerin(Salavatüllahi aleyhim) adedi kadar(313) defa okursa, o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler.Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiç bir zarar ve zşyan veremezler” buyurmuşlardır.

Esrar-ı Müfide kitabından alınmıştır:

Bir kimse her gün Ayet’el Kürsi’yi onsekiz(18) defa okursa, Allah(C.C), o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder.Kalbini ledünni ve hikmet ile doldurur.Rızkına bolluk verir.Kadrini ali kılar.Mehabetinden herkes korkar.

AYET’EL KÜRSİ’Yİ ÜZERİNDE TAŞISA

Eğer bir kimse Ayet’el Kürsi’yi yazıp üzerinde taşırsa Allah(C.C)nün izni ile türlü afat ve musibetlerden emin olurlar.Gece gezen şeytan ve cinnilerin şerrinden muhafaza olunur.

CİNNİNİN YANMASINDA AYET’EL KÜRSİ

İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuteybe’den, o da Beni Kaab’dan bir kişisel hikaye eder, der ki:

Hurma satmak için Basra’da bir mahalleye vardım.Kiralamak için bir ev buldum.İçerisinde örümcekler yuva yaomışt, bu evi sahibinden kiralamak için istedim.Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bir cinni vardır.Her gireni helak eder ve öldürür, dedi.Nihayet Allah(C.C) beni o cinniden muhafaza eder dedim, evi kiraladım.Gece oldu, birde baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı.Ben de Ayet’el Kürsi’yi okumaya başladım.Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu.Ben (Vela yeudühü hıfsuhüma vehüvel aliyyül azim) dedim, benimle birlikte okuyamadı.Ben bu kelimelere devam ettim,benimle birlikte okuyamadı.Ben bu kelimelere devam ettim, o karanlık ve cinni yok oldu, ben debir köşede uyudum.Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, ateşte yanmış parça ve küller gördüm.O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi.Der ki: Sen büyük bir cinni kafirini yaktın.Ne ile yaktığımı sorduğumda (Vela yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın, dedi.

SABAHLARI AYET’EL KÜRSİ’Yİ OKUMAK

Hz. Ömer (r.a) buyuruyor:

”Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayet’el Kürsi’yi birer defa okursa, her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine sekizinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün kimseye hiç bir kimse zarar veremez.Evinin önünde kıyamet kopsa, haber olmaz.Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahade edecektir.”

SAHABİNİN AYET’EL KÜRSİ İLE CİNNİYİ MAĞLUP ETMESİ

Abdullah İbn-i Mes’ud (r.a)dan rivayet edilmiştir:

Resulüllah’ın ashabından bir sahabi, bir cinni ile karşılaştı, cinni ile kavgaya başladılar.Sahabi, cinniye galip gelerekyere vurdu; cinni o sahabiye dedi ki: ”Ben seni bilekleri ince, cüssesi küçük, zayıf bir insan olarak görüyorum. Seninle ikinci defa olarak bir kavga daha edeceğiz.Eğer ikinci defa olarak da beni mağlup edersen, sana menfaati ve faidesi olan bir şey öğreteceğim.” dedi ve tekrar kavgaya tutuştular.Yine sahabi galip gelince, cinni ona: ”Sen Ayet’el Kürsi’yi okur musun?” dedi.Sahabe: ”Evet, okuyorum” buyurdu.”Ayet’el Kürsi okunan eve şeytan giremez, dayaktan kaçtığı gibi şeytan da sabaha kadar o evden kaçar.” buyurmuşlardır.

AYET’EL KÜRSİ’NİN ESRARI

Bir kimsenin, bir zalimin yanında haceti olur da ondan korkarsa, yanına girerken Ayet’el Kürsi’yi okuyup ”Ya hayyu ya kayyumü bediassemavati vel ardı ya zel celali vel ikram.” ve (Yarabbi, bu ayet-i kerime ve içindeki esma-ı ilahınin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka birşey konuşmasın) der de zalimin yanına girersei Cenab-ı Ecelli ve Ala o zalimi dilsiz kılar.Allah(C.C)’ın izni ile ondan zarar gelmez.

Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet’el Kürsi’yi, temiz bir tabağa üç defa yazar da temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit(Hangi dert için içiyorsa mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum.)de ve içerse, Cenab-ı Ecelli Ala, Ayet’el Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.

Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet’el Kürsi’yi ıssız bi yerde (17) defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.

ŞER ZAMANINDA AYET’EL KÜRSİ’Yİ OKUMAK

”Şerri giderip matluba vasıl olmaktan aciz kalırsanız, Ayet’el Kürsi’yi okumaya devam ediniz.”

İmam-ı Buni diyor ki:

”Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet’el Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Tealaaklı ve fehmi ziyadeleştirir.”

Resulü Ekrem:

”Ayet’el Kürsi, İsm-i Azam’dır buyurmuşlardır.

İmam-ı Ebu Yusuf, Ayet’el Kürsi’nin esrarı hakkında (40) hadis-i şerif toplayarak buyurmuşlardır ki:

”Bu ayet-i şerife çk esrarı camidir. Çok faidelere havidir.Künhüne Cenab-ı Ecelli Ala’dan gayrı kimse vakıf olamaz…”

HER GÜN AYET’EL KÜRSİ’Yİ OKUMAYA DAİR

Bir kimse her gün Ayet’el Kürsi’yi (100) defa okursa, kendisinden ruhani haller zuhur eder.

AYET’EL KÜRSİ’Yİ YATARKEN OKUMAK

Resulü Ekrem, bazı ashabına:

”Yatağına geldiğin vakit Ayet’el Kürsi’yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.” buyurmuşlardır.


Ayetel Kürsi Duası Fazileti ve Sırları

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

-Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

-Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

-Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

-Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

-Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

-Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

-Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

-(şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

-Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

-Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

-Seleme İbni Kays(RA) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

-Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

-Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH’ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

-Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

-Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

-Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

-Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.

-Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

-Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

AYETEL KÜRSİ’Yİ NE ZAMAN OKUMAK GEREKİR?

Sabahları AYETEL KÜRSİ ‘Yİ okumak :
Sabahleyin yatağından kalkıp abdest alarak 1 veya 3 kere Ayetel kürsi’yi okuyan kimse o gün akşama kadar şeytan ve ve insan şerrinden emin ve mahfuz olur. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ı Vacibü’l -Vucud hazretlerinin hıfz-u semedanisinde bulunur.

AYETEL KÜRSİ’Yİ cuma günü okumanın fazileti :
Cuma günü sabah namazından evvel abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye karşı diz üzerine oturup 313 defa Ayet’el- kürsiyi okuduktan sonra “Ya Rabbe’l- Aziym! bu ayet-i kerime hürmetine, 313 ehl-i bedir ve 313 ehsab-ı Talut hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua eden kimsenin maksat ve meramı hasıl olur biiznillahi teala.

AYETEL KÜRSİ’Yİ gece okumanın fazileti :
Ayet’el-kürsi’nin harfleri 170 tir, gece yarısında tenha bir yerde oturup kıbleye mütevec-cihen 170 defa ayet’el-kürsiyi okuduktan sonra Cenab-ı Allah’dan her hangi bir muradının hasıl olmasını talep ve niyaz eden kimseye Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediği, isdediği şeyi o kimseye lutfundan ve kereminden ihsan buyurur.

AYET’EL KÜRSİ’Yİ yatarken okumanın fazileti :
Rüyasında korkunç şeyler gören kimse, yattığı zaman 3 defa (Euzü billahi mineşşeytanir raciym ) deyip 3 kere Ayel’el-kürsi’yi okusun ve ( Ve La yeudühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym ) kavl-i şerifine geldiği zaman bunu 3 defa tekrar etsin, sonra yatsın, artık o gece korkunç ve taciz edici şeyler görmez, rahat ve sakin olarak uyur Biiznillahi Teala.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayetel Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin ALLAH geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Buda üstün bir zikir olur.

Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 acık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. ALLAH’ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayetel Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.
Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlakı sehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişiye; ALLAH hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hemde Batıni ilim nasip eder.

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

Ayetel Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. ALLAH’ı büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayetel Kürsiyi okumalıdırlar. Ayetel Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.
Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okuyana ALLAH her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

Bakara Suresinin ilk 4 ayeti, Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Suresinin son 5 ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur.

Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.

Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez.

Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunuda koruyup, güven içine alır.

Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. ALLAH, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini, ALLAH’a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa İhlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; ALLAH’ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.

Ayetel Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7nci defa okuyup içine çeker ve 8inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1inci okuyuşta önüne, 2ncide sağına, 3üncüde soluna, 4üncüde arkasına, 5incide yukarı, 6ıncıda aşağı okuyup üfler. 7incide içine çekip yutar.8incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez.

Her namaz sonunda Ayetel Kürsi okuyanı eceli gelince ALLAH bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur.

Ayetel Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi ALLAH’a yöneltir.

Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. İhlas suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.

Gece ve gündüz 1000 defa Ayetel Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı acılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah S.A.V. Efendimizi rüyasında görme şerefine erer.

Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü Suresinin okunduğu eve şeytan girmez.

Ayetel Kürsi bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. İçindekileri alıp götüremez.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse, geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse isteğine, arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür.

Ayetel Kürsi günde 50 defa okunursa, okuyan şeytandan korunur.
İhtiyacı ve isteği olan 170 Ayetel Kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya Ğani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını ALLAH’dan isterse isteği kabul olur.

170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur. İnsanlar arasında itibarlı olur.

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten kurtulmaya sebeb olur.

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir.

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinden istediği olur.

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur.

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Ayetel Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse ALLAH okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı ALLAH musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

Ayetel Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve “vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak içinde uygulanır.

Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar.

Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz. Zarara uğramaz.

Ayetel Kürsi bir kaba 3 defa yazılır ve içine su konulup, hastaya içirilir. İçirilirken; falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim denilirse, ALLAH’ın izniyle hasta şifaya kavuşur.

Sabah yataktan kalkıp, abdestli bir şekilde 3 defa Ayetel Kürsiyi okuyan kişi, akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan, sabaha kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur.

Bir dileği olan gece yarısından sonra, abdestli olarak, kıbleye yönelip, 170 Ayetel Kürsi okuyup, dileğini ALLAH’dan isterse, isteği olur.

Cuma günü sabah namazından önce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz üzerine oturup, 313 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra “Ya Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabı talut hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua edenin maksadı gerçekleşir.

7 adet tuz parçasının her birine 7 defa Ayetel Kürsi okuyup, aç karnına besmele ile hergün yutarsa balgamdan kurtulunur.

Uykuda, rüyasında korkan kişi yattığı zaman Euzu Besmele ile 3 Ayetel Kürsi okuyup, her birinde “vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim”i 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyadan kurtulur.

Sara tutan kişiye 21 Ayetel Kürsi okunursa kendine gelir.

Bir kağıda 11 defa Ayetel Kürsi; safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple yazılır. Üzerinede 101 defa Ayetel Kürsi okunur, öd yada anberle tütsülendikten sonra, bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye; hırsız, düşman girmez,afetlerden korunur. Ticaret haneye asılırsa o yer hem korunur, hemde bereketi, kazancı artar.

Bir kağıda 3 Ayetel Kürsi yazıp, üzerine 1289 defa Ya ALLAH, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya Azim okunur, sonra muşamba veya naylona sararak üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Düşman şerrinden ve afetlerden muhafaza olur.

Büyü dolayısıyla bağlı olan kişi için; bir kase içine Ayetel Kürsi yazılır, içine su konulur. Üzerine 101 Ayetel Kürsi ve 1289 defa Ya ALLAH, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya Azim okunur. O suyu 3 gün sabah aç karnına içilirse bağı çözülür.

Ayetel Kürsi bir kağıda yazılıp haşerenin bulunduğu yere asılırsa, oradaki haşereler gider.

Bir kağıda Ayetel Kürsi yazılıp, üzerine 21 Ayetel Kürsi, 3 İhlas, 21 Salatü Selam okunup, bir tarlaya gömülürse, o tarlanın bereketi ve mahsülü artar. Korunur, muhafaza olur.

Allah’u Teala sonsuzluğun tek Hakimidir. Sonsuzluk tektir. İki veya daha fazla sonsuzluk olmaz. sonsuzluk bölünemez bölünse sonsuzluk olmazdı. Allah, tek sonsuzluğun tek İlahıdır. Allah, nihayetsiz Hayat sahibi ve sonsuzlukta daima var olandır. Allah, varlığı sonsuz olan İlahtır. Bu sebepten sonsuzluğun içinde var olanları sayısız Esmalarından yaratıp, ihatasına almıştır. Dilediğine hayat ve varlık bahşetmiştir. Genel manada bu hal Allah’ın halen Ama da olduğunun delilidir. Allah’ın sonsuz varlığı, Esmalarından yarattıklarını kuşatması ve onlara istiva etmesi Kayyumuyetidir. O her an Kayyumdur var olandır. Allah’ın sonsuz varlığının dahilinde bulunan, Kainat ve Kainatın içindekiler Allah’ın varlığının yanında bir elektron tanesi kadar yer tutmaz.

la te’huzühu sinetüv vela nevm
O’nu uyuklama ve uyku tutmaz.
Ledünni manası;

Allah her an bir şen’dedir. Her an Yaratma halindedir. Sonsuzluğu her an kontrol eder ve muhafazası altında tutar. Yarattığı her zerre de, Allah’ın Esmaları ve İradesi vardır. Allah’tan izinsiz hiçbir varlık hayat bulamaz, hareket edemez. Her varlığın aslı onundur, Onun bir şen’idir. Her an yaratır her an mahveder. Her an yarattıkların; halini, şekillerini, renklerini, ebatlarını, gelişimlerini, canlı varlıkların hayatlarını, ölümlerini, geri esmalara dönüşmelerini vs OL emrinin altında irade buyurur. Bu sebepten bir an bile dalgınlıktan münezzehtir.

lehu ma fis semavati ve ma fil ard
Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi O’nun dur.
Ledünni manası;

Mülk Allah’ındır. Yerlerin, göklerin ve arasındakilerin sahibi, Yaratıcısı O dur. Her varlık, Allah’ın öz varlığından zuhur etmiş, Allah’ın esma ve sıfatlarından yine Allah tarafından yaratılmıştır. Dünyada mülkiyetlere sahiplenenler zan ve vehim içindedir. Hiç kimse, Allah’a dönüşlerinde hiçbir dünya varlığını yanına alıp götüremez. Mülk Allah’a itaat eder. O’ nun emrindedir.

men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih
İzni olmadan O nun katında kim şefaat edebilir?
Ledünni manası;

Allah’u Teala yerleri gökleri ve arasındakileri yaratmayı diledikten sonra o varlıklara vücut halini almadan önce ve sonra daima kendisine itaat emri ve bilincini vermiştir. Fussilet suresi – 11 de şöyle buyurur;
“sonra duman halindeki göğe yöneldi, ona ve yerlere: isteyerek veya istemeyerek gelin! dedi. İkiside ( yerler ve gökler ) isteyerek geldik dediler.”

Bu Ayette de görüldüğü gibi yerler, gökler ve arasındaki her varlık istese de istemese de Yaratıcısına itaat halindedir. İnanmayanlar itaat etmediklerini sanırlar. Oysa onların varlıklarının yaratılışları itaat halindedir fark edemezler. Doğarlar, büyürler, ölürler, vücut yapıları hücreler üretir, kalpleri çalışır, kan akışları sürer, istemese de görürler, duyarlar. Bu hal fıtri itaat tır, buna engel olamazlar. Hayattaki ve sonraki halleri onların düşüncelerinin istemediği, yaratılışlarının Allah’ın emrine uyduğu, isteyerek veya istemeyerek itaatlarıdır. “Allah dilemezse siz dileyemezsiniz” ayeti gereği Allah’tan izinsiz, habersiz hiçbir dilek, istek hal ve hareket Kainatta yaratılmamıştır.

ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm
O Kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.
Ledünni manası;

Allah’u Teala nın kulları sadece İnsanlar değildir. Kainatta yaratılmış olan her varlık O’nun kullarıdır. Gezegenler, güneşler, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, Melekler, cinler ve lainler hepsi O nun kullarıdır. Allah cc Ama halindeyken tüm yaratacağı kulları İrade buyurup kaderlerini de beraber planlamıştır ve bu planlamayı levh-i mahfuzda sıralamıştır. Bununla beraber her varlığa istiva etmiştir. İşte bu sebepten her yaratılmışın “İnna lillah ve İnna ileyhi raciun” ( Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz ) sürecindeki ahvaline Allah vakıftır, haberdardır.

ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’
O’nun bildirdikleri dışında varlıklar O’nun ilminden hiç bir şeyi bilemezler.
Ledünni manası;

Allah’u Teala Elest gününde tüm İnsanlara hitap etmiş ve ahitleşmiştir. Araf suresinin 172. ayeti bunun açık delilidir. Ayrıca, Adem aynasında, bütün eşyanın yani yaratılmış her şeyin ilimlerini de, Kendi Esmalarının ilimlerinden aktarmıştır. Bunun açık delilide Bakara suresinin 31. ayetidir. ”Allah Adem e bütün esmaları öğretti”

Allah’ın her Esmasının kendine has bir ilmi vardır. İnsan Kainatta Allah’ın halifesi olması sıfatıyla bu ilimleri öğrenmiştir. Dünya hayatına gelen insanlarda bu ilimler GEN’lere kaydedilmiştir. İbadet ve zikirlerle GEN’lerdeki ilimler hatırlanır. Allah diğer yaratılmış varlıklara da dilediği kadar ilim öğretmiştir. Bunların dışındaki ilimler Allah’a aittir.

vesia kürsiyyühüs semavati vel ard
O’nun Kürsisi gökleri ve yerleri içine alır.
Ledünni manası;

Kürsi Allah’ın saltanatını sürdürdüğü kudretleriyle hakim olduğu mahal anlamındadır. Bu da sonsuzluk onun Kürsisi demektir.
Allah’ın Kürsisinin Yerleri ve gökleri yani kainatı içine alıp ihata etmesi, kuşatması Allah’ın halen AMA halinde olduğunun delilidir. Yani Kürsi Allah’ın Ama halidir. Hz Ali bu ilmi bildiği için, Hz. Peygamber sav Efendimizin “Allah şimdide Ama’dadır” sözüne hitaben “elan öyledir ya Resulullah” demiştir. İşte biz insanlar ve diğer yaratılmış varlıklar O’nun Kürsisi içinde bir araya getirilmiş, O’nun Esmalar topluluğuyuz. Bu bilinci kaybetmeden ibadet ve zikir edenler Allah’a hemen ulaşır. Velilerin her an Allah’ı unutmaması bu hali daima yaşadıkları içindir. O’nun Kürsisi içinde O’na itaat ve secde etmemek ne kadar büyük cahillik…

ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym
Onları koruyup gözetmek O’na zor gelmez. O yücedir, azimdir.
Ledünni manası;

Yaratılan her varlık ve İnsan Allah’ın kürsisi dahilindedir. dolayısıyla her varlık Allah’ın muhafazası altındadır. Bu muhafazanın bilincinde olmak İnsanlara huzur ve güven verir. Kaderlerinde olan bazı musibetler bu bilinçte olan imanlı İnsanlara en hafiflemiş halde isabet eder Allah bizim daima bu bilinçte olmamızı temenni eder, kürsinin içinde olduğunun bilincinde olanlar Allah’a ererler, velilerden olurlar. Allah’la kul arasında perde yoktur. Kulun kendi cehaleti Allah’a perdedir. İşte İslam bunun içindir. İslam ilimdir. İslam Allah’a tez ulaşma kapısıdır. Zaten O’nun Kürsisindeyiz bilinçli olarak Kürside olmak, “ Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu” ikazını anlayıp Allah’a yönelmektir.

Ayetel Kürsi Nerelerde Okumak Gerekir?

Allah-u Teala bizlere kendisine ibadet etmemiz için gönderdiği her dua farklı bir derdin ilacıdır ve af kapısıdır. Merak ettiğiniz Kur-an’ı Kerim’in incisi olan Ayet-el Kürsi Nerelerde ve Ne Zaman Okumak Gerekir? Gibi sorularınız için aşağıda sizlere bu surenin faydalarından bahsetmiş bulunmaktayız.

* Ayetel Kürsi suresini kişi her daim her istediğinde okuyabilir. Şöyle ki, geçim sıkıntısında bir dertten kurtulmak için, manevi huzur gibi her türlü istek de kul Allah’a bu dua ile yaklaşabilir.

* Uyumadan önce ayet-el Kürsi okunursa, kişi kendi ve ailesiyle birlikte komşularını da korumaya almış ve cin ile şeytanın şerrinden Allah’a sığınmış olur.

* Kabir azabından kurtulmak için bolca Ayet-el Kürsi’yi okumak gereklidir.

* Peygamber Efendimiz ( SAV ) Her kim Bakara suresinin son iki ayeti Amenerrasulü ile Ayet-el Kürsi suresini sıkıntılı günlerinde okumaya devam ederse, Yüce Allah kuluna yardım eder ve sıkıntısını giderir şeklinde buyurmuştur.

* Kişi farz namazlarının ardından Ayet-el Kürsi suresini okursa, bir dahaki namaz vaktine kadar tüm kötülüklerden korumunmuş olur.

Ayet-el Kürsi suresinin faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu nedenle Ayet-el Kürsi Nerelerde ve Ne Zaman Okumak Gerekir? Dediğinizde aklınıza gelen her vakit okuyabilir ve kendinizle birlikte çevrenizdekileri de cin ile şeytandan gelecek kötülüklere karşı koruyabilirsiniz. Şüphesiz Her şeyin sahibi Yüce Allah’a bu dua ile ibadet ettiğinizde, sizler için hayırlı olanı sizlere verecektir.

Ayetel Kürsi ve Fatiha Suresi arasındaki ilişki
Ayetel Kürsi için tüm ayetlerin efendisi denir dedik. Birçoğunuz bunu ilk kez burada okumadı eminiz daha önce de duymuştur. Fatiha Suresi de Kuran’ın özü olarak kabul edilir ve Kuran’ın tüm esaslarını içinde barındırmaktadır. Bu durumda şunu düşünebilirsiniz. Madem Fatiha suresi Kuran’ın özü olarak kabul ediliyor o zaman neden Ayetel Kürsi için tüm ayetlerin efendisi diyoruz? Bu sorunun cevabı aslında basittir. Ayetel Kürsi’nin özü Fatiha Suresindedir. Bu yüzden de Ayetel Kürsi ile Fatiha Suresi önem açısından birbirleri ile rakip olamaz. Fatiha Suresini hayat veren, Ayetel Kürsi’yi de onun verdiği hayat ile beslenen olarak düşünebiliriz. Ayetel Kürside bahsedilen tüm konuların özü aynı zamanda Fatiha suresinde de geçmektedir.

Ayetel Kürsi neden indirildi ?
Ayetel Kürsinin inmesinden hemen önce müşrikler iyice kendi yaptıkları putlardan medet umar hale gelmişlerdi. Allaha inandıklarını söyleseler de bu insanlar yine de zamanla kendi yaptıkları putları da Allah’a eş tutmaya, onlara ibadet etmeye ve onlardan şefaat ummaya başlamışlardı. Hatta zaman zaman Allah’ı inkar eder duruma bile gelmişlerdi. Bu nedenle Ayetel Kürsiden önce inen birçok ayet Allah’ın varlığını birliğini anlatmış olsa da, tüm bu ayetlerde anlatılanları toparlamak ve Allah’ın kudretini bir kez daha anlatmak için Ayetel Kürsi indirildi. Bu yüzdendir ki içerisinde en çok Allah ismi ve sıfatı geçen ayet Ayetel Kürsidir.

Ayetel Kürsi ne zaman ve nasıl indi?
Ayetel Kürsi bir gece vakti Peygamberimize indirilmiştir ve o sırada peygamberimiz tarafından çağırılan Zeyd tarafından yazıya dökülmüştür. Bir rivayete göre Ayetel Kürsi indiği sırada, insanların Yüce Allah yerine inandıkları tüm el yapımı putlar ve kendini tanrı yerine koyan krallar yerlerinden düşmüştür. Düştükleri sırada kralların taçları yerlerde yuvarlanmış ve hepsinin içini bir sıkıntı kaplamıştır. Tüm kötü huylu varlıklar adeta birbirlerine çarpışarak kaçışmışlar tüm karışıklığı bir an önce şeytana haber verebilmek için koşturmuşlardır.

Ayetel Kürsi ile ilgili bazı hadisler

Bir hadise göre, Ebu Hüreyre peygamberimiz tarafından ramazanda toplanan zekatların korunmasından sorumluydu. Bir gece bir hırsız zekatların toplandığı depodan yiyecek çalıyordu ki Ebu Hüreyre hırsızı yakaladı. Hırsıza “Seni şimdi peygamberimize götüreceğim” dedi. Bunun üzerine hırsız “Ne olursun beni ona götürme ben de sana çok önemli birşey söyleyeyim” dedi. Hırsız Ebu Hüreyreye şöyle dedi “ Yatağa girdiğinde Ayetel Kürsiyi okursan bir melek seni şafak olana kadar koruyacak ve şeytan yanına yaklaşamayacak” Ebu Hüreyre duyduklarının şokuyla Hz Muhammed’e (SAV) gitti ve olanları anlattı. Hz Muhammed (SAV) ona dedi ki “Her ne kadar sana bunu söyleyen yalancının biri olsa da bu sefer dedikleri doğrudur. Sana bunu diyen kişi şeytanın bizzat kendisidir”

Başka bir hadise göre, her vakit namazından sonra Ayetel Kürsi okuyan kişi bir sonraki vakit namazına kadar koruma altında olur.
Başka bir hadise göre, peygamberimiz kızı Fatma’ya şöyle demiştir “33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdulillah ve 34 kez de Allahu Ekber okuduktan sonra Ayetel Kürsiyi okursan o zaman Allah’ın koruması altına girersin. Seni koruması için bir meleğini görevlendirir”
Başka bir hadise göre, peygamber efendimiz şöyle demiştir “ Her namazından sonra Ayetel Kürsiyi okuyan kimse öldüğünde cennete gidecektir”
Başka bir hadise göre, bir gün adamın biri gelip Hz Muhammed’e (SAV) sordu. “Kuran’ın en faziletli ayeti hangisidir” Resulullah şöyle dedi “Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm… “