Amenerrasulü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulu Duası; diye bilinen dua, Bakara Suresinin son iki ayetidir ve Miraç Gecesi Allah Rasulu (s.a.v.) ‘ne ve ümmetine hediye edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

Hadis-i Şerif’lerde Amenerrasulu

“Her kim gece Bakara Suresinin son iki ayetini okursa, o gece boyunca o kimseye kafi gelir. ”

Alimler bu hadisi şöyle yorumlamışlardır ;
“Amener Rasulu duasında iman esasları tekrarlandığı için, bu ayetleri okuyanın imanı tazelenir.
Teheccüde kalkamasa dahi iman esaslarını zikrederek uyuduğu için, ibadet yerine geçer.
Cin ve şeytan şerrinden korunur. ”
Amener Rasulu Rasul iman etti demektir. Allah Rasulu Miraç olayında gördüğü her şeye iman ettiği için, ayet bu cümle ile başlamaktadır. İnanan müslümanlar da Allah Rasulunun (s.a.v.) anlattığı her şeye iman ettiği için, ayetin devamında mü’minlerin de iman ettiği beyan edilmektedir.

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır ;
“Bakara Suresinin sonunu okuyunuz. Rabbim onları bana, arşın altındaki bir hazineden verdi. Onlar benden evvel hiç bir peygambere verilmemiştir.”

Amenerrasulü Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn

Amenerrasulü Türkçe Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.

Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Amenerrasulü Arapça Okunuşu
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲٨٥﴾ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )۲۸٦

Amener Rasulu Duasının İçeriği

Bakara Suresinin başında, Allahu Tealanın iyi kullarının gayb alemine, hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’e ve daha önce gönderilmiş olan ilahi kitaplara iman ettikleri, namaz kılıp, zekat verdikleri, Allahu Tealanın verdiklerinden, Allahu Tealanın rızasını kazanmak için harcama yaptıkları, iman ve amelleri sayesinde rıza-i ilahiye uygun hayat sürüp iki cihan saadetini kazanabilmek için çabaladıkları anlatılmaktadır. Daha sonra surede ; daha önce gönderilmiş kitaplar, peygamberler, ümmetler, Allahu Tealanın onlara verdiği nimetler, o ümmetlerin nankörlükleri, isyanları anlatılmış, bu kıssalardan ibret alarak İslamın getirdiği hidayetten sapılmaması uyarısında bulunulmaktadır. Allahu Teala Bakara Suresinin sonunda ise müslümanlara değer verdiğini göstererek, kul ile Rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bilgi vermiştir.

Rasul ve çevresindeki müslümanların imanlarının ve itaatlerinin Allahu Teala tarafından tasdik edilmesi, eşsiz bir iltifat vesilesidir. Bu tasdiki takip eden niyaz talimi ise, kulluk yolundaki iniş ve çıkışları göstermekte, imanlı kulların istemeden yaptığı kusurlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir.

İnanan kulların suresinin evvelinde öğrendiği isyankar ümmetlere benzememek için nasıl dua etmesi bildirilmektedir.

Esasen kulluğu zor olmadığı, Allahu Tealanın kullarına güçlerini aşan yükümlülükler yüklemediğini açıkça belirtilmektedir. İslamın getirdiği yükümlülükler insan fıtratına uygundur ve insanların zorlanmadan kolayca yaşayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Şeytan ve avanesi doğru yolun önünde engeller kurmuş, küfür ve nankörlük tuzağına bir çok kişiyi düşürmüştür. Sapıklığa düşenlerin çokluğu karşısında inananlar, kendi güç ve gayretleri yanında, her şeyin tek hakimi olan Allahu Tealaya sığınmak zorunda oldukları belirtilerek, dua ayetleri ile ayet sonlandırılmıştır ; ” Sen bizim mevlamızsın, inkarcılara ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et.” Burada bahsedilen kafir topluluk ; kişinin nefsi, kötü düşünceleri, kötü niyetli insanlar, cinni ve insi şeytanların hepsidir.

Amener Rasulunun Anlamı;

“Rasul (s.a.v.) Rabbinden indirilenlere iman etti, mü’minler de iman etti ; Allahu Tealaya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. İlahi kitapların ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Hesap gününde isyankar ümmetler peygamberlerini inkar edip yalancılıkla suçladıkları zaman, hepsinin hak olduğuna ve görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerine dair Muhammed Ümmeti şahitlik edecektir. Ayet-i kerimelerde Allahu Teala peygamberlerini bu ümmete anlatmış, bu ümmeti şahit tutmuştur. Dönüş sadece Allahu Tealayadır. Buna iman eden kişi bu esas üzerine hayatını düzenler, aşırılığa kaçmaz.

Allahu Teala herkese sadece kendi gücünün yettiği kadarını yükler. Herkesin kazandığı hayır da, fenalıklar da kendine aittir. Buna rağmen eğer unutma ve ya yanılma haliyle, gaflete düşülecek olursa, Allahu Tealanın affı çok yücedir. Yanılma durumunda nasıl dua etmemiz gerektiği merhameti çok yüce olan Allahu Teala tarafından kuluna öğretilmektedir;

“Rabbimiz, eğer unutursak, yahut kasıt olmaksızın hata etti isek, bizi sorumlu tutma, onlardan bizi hesaba çekme.
Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin musibetler gibi bize ağır yükler yükleme.

Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme, bizden hasıl olan günahları affet, bizleri bağışla, bize merhamet buyur.
Sen mevlamızsın, dostumuz, yardımcımızsın. Kafir topluluğuna karşı bize zafer ve yardım ihsan buyur.”