Aile Huzuru İçin Dualar

Aile Huzuru İçin Dua: Aile kavramı dinimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Allah Rasulunun (s.a.v.) sünneti olan evlilik tavsiye edilmiş, evlenecek kimselere kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir.Evde huzur ve bereket için dua kişinin dünyadaki cenneti diye tanımlanan evlilik hayatının sorunsuz yaşanması kişi için çok büyük lütuftur. Huzur dolu, saygı ve sevgi ile desteklenen yuva, o ailede yetişecek çocukların ruh sağlığı ve kişiliklerinin oluşmasında da çok büyük etkendir.

Evlilikte sorunlar için dua hayat çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirir. Bu olumsuzluklar aile hayatına gereğinden fazla yansıtılırsa, aile içi geçimsizlikler, sorunlar baş göstermeye başlar, cennet olması gereken yuvalar birer cehennem çukuruna dönüşebilir. Bu sebepledir ki karşılıklı anlayış, karşılıklı hoş görü, karşılıklı saygı her şeyden önce gelmelidir. Kişi eşini Allahu Tealanın emaneti olarak görmeli, dert ortağı olmalı ama asla eşinin kişilik haklarına saygısızlık etmemelidir. Evlilikte sorunlar okunacak dua unutulmamalıdır ki cenneti kazanmanın en kolay yollarından biri de, kişinin eşine ve çocuklarına gösterdiği sabır, onlara yaptığı hizmet, onlar için gösterdiği çabalardır. Dünyadaki yalancı cennetimiz olan ailemiz, hem dünyada hem de ahiretteki huzur anahtarımızdır.

Aile içinde istem dışı sorunlar yaşanıyorsa bu sıkıntılar nazar gibi hallerden kaynaklanıyor olabilir

Eşler arasında muhabbet için dua bu nedenle ailenin, evin huzuru için evde her gün 7 defa Fatiha Suresi, 7 defa Ayete’l-Kursi, 7 defa İhlas Suresi, 7 defa Muavvizeteyn ve nazar ayetleri okumalıdır.

Aile Huzuru İçin Okunacak Dua;

Sabah ve akşamları yedişer defa;

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azıym.

Okuyan kimse huzurlu bir aile hayatı geçirir. Her işini Allahu Tealaya havale ettiği ve Allahu Tealayı vekil kıldığını beyanından dolayı, dünya sıkıntılarından kurtulur, mutlu ve huzurlu bir hayat elde eder biiznillah.

Evlilikte sorunlar için okunacak dua

Her Gün 19 Defa ;

Elhamdulillahillezi yumsiku’s-semavati’s-seb’a en takaa ale’l -ardi illa biiznih,

Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşi’l -azim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyi’l -azim. okunur.

Aile İçinde Muhabbet İçin;

Eşler arasında muhabbet için dua Ta-Ha Suresinde geçen muhabbet duası her gün 41 defa okunmaya devam edilirse, eşler arasında muhabbet meydana gelir biiznillah.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve elkaytu aleyke mehabbeten minni.

Aile Huzuru İçin Okunacak Dualar Nihat Hatipoğlu

Aile huzurunu sağlamak ve aile huzursuzluğunu önlemek için şu dualar okunması tavsiye olunur.

Bir Fatifa, Üç ihlas okunarak sevabı Hazreti peygamber (s.a.v)’in ruhuna hediye edilir.

Sonra sabah ve akşam aşağıda ki dua okunur :

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
Yedişer defa okuyan kimse mesud bir ile hayatı geçirir.Dünyanın sıkıntısından kurtulur.Huzurlu bir hayat elde eder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dilinden dualar

SAF SURESİNİ 70 defa okuyan kimse aile içi huzursuzluğundan kurtulur.

Evin Bereketi Ve Huzuru İçin Okunacak Dualar

Bir evin huzuru sağlanırsa, o evin bereketini sağlamak çok daha kolay olacaktır. Çünkü huzur ve bereket bir arada gelir; kişi huzurlu olursa ibadet etmeye çok daha yakın olur ve çok daha mantıklı hareket eder. Dolayısıyla evin ihtiyaçlarını karşılamak ve evdeki diğer bireyler ile anlaşabilmek çok daha kolay olacaktır.

Evin bereketi ve huzurunu sağlamak adına dua edebilir, evinize bazı dualar asabilirsiniz. Evinizin bereketi ve huzuru amacı ile şu duaları okuyabilirsiniz:

Okunuşu: Euzü bi kelimatillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve şerri ibâdihi vemin hemezati’ş-şeytani ve en yahdurûn.
Anlamı: Allah’ın bana kızmasından, insanların kötülüklerinden ve şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Uyumadan evvel bu duayı okuduğunuz vakit içinizde var olan tüm sıkıntılardan uzaklaşırsınız. Ruhunuz huzur bulur. İçinizde ne zaman huzursuzluk, korku ya da sıkıntı hissederseniz, okuyabileceğiniz kuvvetli bir duadır.

Okunuşu: Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.
Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.
Anlamından da anlaşılabileceği gibi bu dua evinde bereketi olmayan ya da bereketinin olmadığına inanan kişiler tarafından okunabilir. Bereket Duası adı ile isimlendirilmiştir.

Okunuşu: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî.
Anlamı: Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik). Böylece deniz, onu sahile atsın, Benim ve onun düşmanı, onu alsın. Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim.

Bu dua ailede huzuru sağlamak amacı ile okunan bir duadır. 41 kez okuduğunuzda aile bireyleri arasında muhabbet gelişir.

Okunuşu: Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Anlamı: Allah her şeye kadirdir, O her şeye yeter. O’ndan başka ilah yoktur.Ben O na inandım O’na güvendim. O büyük arşın Rabbi’dir.

Bu duayı her gün yedi kez okuyan kişi, mutlu bir aile hayatına kavuşur. Yani aile hayatınızdaki huzuru sağlamak amacı ile bu duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu: Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve amdena ve kullu zalike ındena.
Anlamı: Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.
Bu dua da yine ev huzuru ve aile saadeti gibi niyetler amacı ile okunmaktadır.

Evinizde bereketi sağlamak ve huzur bulmak amacı ile okunabilecek en güzel surelerden biri de Kevser Suresidir. Kevser Suresi hem bize ibadetlerimizi yani görevlerimizi, sorumluluklarımızı hatırlatır hem de bizlere verdiği tüm nimetler için şükretme lütfunu bizlere bağışlar. Bu nedenle bu sureyi okurken anlamını da çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Okunuşu: Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.
Anlamı: Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.

Aile Huzuru İçin Okunacak Esmalar

Aile Huzuru için okunacak “YA VELİYY” Esması mubarek cuma günleri bin defa zikredilmelidir.
“Yâ Veliyy celle celalühü “ zikrine devam eden kimseler daima Allah’ın hoşnutluğu içinde olurlar.

Huzurlu bir aile geçimi isteyen eşler eve girip çıkarken,yada bir birleriyle konuşurken içlerinden bu ism-i şerifi zikrederlerse güzel bir geçim içinde yaşarlar.
Huzurlu bir yuva ve aile geçimi isteyenler bu zikre devam ederler…

Bu ism-i şerifin zikir adedi 46 dir.Ama cuma günleri 1000 defa zikredilmeye devam edilirse itaat etmeyen eş itaat eder.Huysuz ve yaramaz ahlaklı eşi olanlar bu zikre devam ederler ise faydalı olacaktır.

Aile huzuru için okunan esmalar şunlardır:

Er-Rahman

Kainatta bulunan bütün varlıklara merhamet eden ve koruyup gözeten demektir.

El- Melik

Bütün kainatın sahibi demektir. Mülkün sahibi olan Allah’tır. Biz kullar ise yeryüzü mülklerinden sadece geçici bir süreliğine faydalanırız.

El-Vehhab

Nimetleri bolca veren anlamındadır. İstek dualarında en sık telaffuz edilen esmadır.

El-Azim

Gücü ve azametine sınır çizilemeyen varlığın Allah olduğunu gösteren esmadır.

El-Veliyy

İyi kullarına gerçek dost olan demektir.

El-Hamid

Övgüye layık olanın yalnız ve ancak Allah olduğunu ifade eden esmadır.

En-Nur

Bütün alemi ve mevcudatı kendi nuru ile nurlandıran demektir.

Es- Sabur

Sabredenlerin en sabırlısının Allah olduğunu ifade eden esmadır.

Bu sekiz esma sırası bozulmadan okunmalıdır. Yani sıralama şu biçimdedir:

Er-Rahman, El- Melik, El-Vehhab, El-Azim, El-Veliyy, El-Hamid, En-Nur, Es- Sabur

Esmaların Er-Rahman ile başlayıp Es-Sabır ile bitmiş olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekir. Tabi bu esmalar okunmadan önce euzubesmele çekilir. Sekiz esmanın okunması bittikten sonra eller avuç içeri ile yüze hafifçe sürülerek “amin” denir.

Karı Koca Arasındaki Çıkan Huzursuzlukları Dindirmek İçin Dua :

Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm…

“Yâ Veliyy celle celalühü ” Bu ism-i şerifi zikrine devam eden kimseler daima Allah’ın hoşnutluğu içinde olurlar.huzurlu bir aile geçimi isteyen eşler eve girip çıkarken,yada bir birleriyle konuşurken içlerinden bu ism-i şerifi zikrederlerse güzel bir geçim içinde yaşarlar.Huzurlu bir yuva ve aile geçimi isteyenler bu zikre devam ederler…Bu ism-i şerifin zikir adedi 46’dır.Cuma günleri 1000 defa zikredilmeye devam edilirse itaat etmeyen eş itaat eder.

Evin Bereketi ve Huzuru için Asılacak Dualar

Kehf Suresi hem okuyabileceğiniz hem de evinize asabileceğiniz bir huzur duasıdır. Cuma günü gecesi yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere okunabilir. Kehf suresi kişiye bolca sabır ve huzur verir.

Zuhruf Suresi, gün içerisinde okunabilecek bir dua olduğu gibi yazılarak eve asılabilecek bir duadır. Ailevi sıkıntıların giderilmesi, ailedeki tahammülsüzlüklerin son bulması ve fertler arasındaki ilişkinin düzelmesi niyeti ile okunmaktadır.

Şems Suresi hem iç huzura erişmek için hem de dileklerinizin gerçekleşerek ev içerisindeki huzuru sağlamak için okunmaktadır. 21 kez okunması gerekir. Aynı zamanda yazarak evinizin duvarına da asabilirsiniz.

Karınca Duasını eve asarak ya da sürekli okumayı kendinize adet edinerek evinizin bereketini dilediğiniz ölçüde arttırabilirsiniz. Karınca Duası sadece evlerinize değil, iş yerlerinize de asılabilecek en etkili bereket dualarından biridir.

Aile İçi Geçimsizlik ve Evlilik Sorunlarında Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in Çözümleri

Kur’an’a ve hadislere baktığımızda toplumun durumunun dikkate alınarak, aile içindeki geçimsizlik problemlerine yuvanın dağılmaması temelinde yaklaşıldığını görmekteyiz. İslam; kadını erkeğe, erkeği de kadına ezdirmez. Zaten genel anlayışa uygun olan da budur. Zira Kur’an zulmün her çeşidini ortadan kaldırmayı ve huzuru tesis etmeyi hedeflediğini onlarca ayetle açıkladıktan sonra, kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olduklarını izaha kavuşturmuştur.

Kimden kaynaklanırsa kaynaklansın geçimsizlik yerilmiştir

Bu duruma göre aile içinde huzursuzluğu kim çıkarırsa çıkarsın hoş karşılanmayacaktır. Eğer huzursuzluk ve geçimsizliği erkek çıkarırsa, kadın bunun sebeplerini araştırdıktan sonra, kocasının haklı olduğunu kabul ederse elbette bunu ortadan kaldırmaya çalışır. Eğer kadın, kocasının haksız yere tatsızlık çıkardığını kabul ederse konu aile dışına taşar. Hem kadın hem de erkek ailelerinden birer hakem konuyu açıklığa kavuşturmak için bir araya gelebilir.

Erkeğin huzursuzluk çıkarmasını önlemek için Kur’an’ın önerdiği “Erkek ve kadının aralarını, anlaşma ile düzeltmeleri” değişik şekillerde yorumlanabilir. Müfessirler çoğunlukla bunu, kadının kendi isteği ile bazı haklarından vazgeçmesi ile oluşacak bir barış olarak düşünmektedir. Kadın eğer haklarından vazgeçmezse, erkeğin, geçimsizlik yapma ve kadının haklarına tecavüz etme yetkisi olmadığı açıktır.

“…Eğer size itaat ederlerse artık onların (kadınların) aleyhine bir yol aramayın. Çünkü ALLAH yücedir ve büyüktür” ayeti bunu açıkça göstermektedir. (Nisa 34) O halde huzur ortamının temini için, hiçbir tarafa, diğerinin haklarına tecavüz yetkisi verilmemiştir. Erkek, eşi yaşlandığı veya çirkinleştiği için ona zulmetme yetkisine sahip olamaz.

Geçimsizliğin sebebi ne?

Hz. Âişe, Nisa suresi 128. ayetin nüzul sebebi konusunda özetle şöyle der: “Sevde yaşlanınca Hz. Peygamberin kendisini boşayacağından korkarak geceleri onunla beraber olma hakkını bana verdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu” Bu ayetin nüzul sebebi hakkında, ayetin kadınların aleyhine yorumlanması sonucunu doğuracak, başka rivayetler de bulunmaktadır. Fakat bu konuda Hz. Âişe’nin yukarda kaydettiğimiz rivayetinin daha doğru olduğu kanaatindeyiz.

Eğer kadın ailede geçimsizlik yaparsa, erkek bunun sebeplerini araştırır ve kadını haklı görürse, buna göre hareket ederek durumu düzeltir. Hz. Peygamber, ailede huzursuzluk çıkmaması için eşlerin gerekli hassasiyeti göstermelerini ister. Hz. Peygamber’in hürriyete kavuşturduğu Zeyd’le evli, soylu bir aileye mensup olan Zeyneb bint Cahş, kocasını sözleri ve kibirli davranışlarıyla incitir. Zeyd durumu Hz. Peygamber’e açınca O: “…Eşini bırakma, ALLAH’tan kork…” der. Fakat bu evlilik yürümez ve Zeyd, Zeyneb’den ayrılır.

Hz. Peygamber, hep kadınların yanında yer aldı

Müslümanlar için en güzel örnek olan Hz. Peygamber’in, hayatı boyunca hiçbir kadına ve köleye bir fiske bile vurmadığını, Hz. Âişe söylemektedir. Hz. Peygamber kadınları dövmeyi yasaklar. Bunun üzerine kadınlar, kocalarına karşı haksız yere dikleşmeye ve huzursuzluk çıkarmaya başlayınca bu yasak kaldırılır. Fakat Hz. Peygamber hep kadınların yanında yer alır. Hz. Peygamber’in, hanımım döven hiç bir erkeği haklı gördüğü rivayetine şu ana kadar okuma imkânını bulduğumuz kaynaklarda rastlamadık. Aksine Hz. Peygamber, eşlerini döven kimselerin, Müslümanların hayırlıları olmadıklarını ifade eder.

Eşinden ayrılmak ister misin?

Kocasından dayak yiyen Ümmü Cemil bint Abdillah, durumu Hz. Peygamber’e bildirir. Hz. Peygamber, onun kocasını karşısına alır ve: “Eşinden ayrılmak ister misin?” diye sorar. Kocası, Ümmü Cemil’den ayrılır.

Hz. Ebu Bekir’in rahatsızlığı!

Hz. Ebu Bekir, hanımı Esma bint Umeys’in yanına geldiği zaman orada Haşimîler’den olan bir erkeği görür ve kızar. Bu durumu Hz. Peygamber’e söyleyen Hz. Ebu Bekir, onun bu konuda bir açıklama yapmasını sağlar. Hz. Peygamber, yalnız bulunan bir kadının evine yabancı bir erkeğin tek başına girmemesini ister. Eşinin hacca gittiğini ve kendisinin cihada yazıldığını söyleyen bir kişiye Hz. Peygamber, hanımıyla gitmesini söyler.

Geçimsizliğe karşı tavsiyeleri

Kadının geçimsizliğinin ne olduğu konusunda değişik açıklamalar bulunmaktadır. Kadının kocasından nefret etmesi, hoşlanmaması ve kocasının evinde oturmak istememesi gibi evlilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması kadının, geçimsizliği olarak değerlendirilmektedir.

Kadının bu yanlış davranışlarını erkek, onu ikna ederek düzeltebilir. Bu konuşmalar fayda vermezse, erkek, eşini yatakta yalnız bırakabilir. Hatta erkeğin, aynı yatakta eşine kızdığı için sırtını dönmesinin bile, onu yatakta yalnız bırakma olabileceği ifade edilmektedir. Hz. Peygamberin eşlerinin, ondan yapamayacağı bazı isteklerde bulundukları ve bunun üzerine Hz. Peygamberin onlardan ayrılarak ayrı bir odada kaldığı rivayet edilmektedir.

Dayak zor şartlara bağlanarak yasaklanmıştır!

Arap toplumunda, erkeğin eşini dövme âdeti bulunmaktadır. Hz. Peygamber, bu kötü âdeti ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Hatta Hz. Peygamber’in bir ara eşini döven erkeklere kısas uygulamayı bile düşündüğü rivayet edilmektedir.

Hz. Peygamber:

“Kadınlar hakkında ALLAH’tan korkunuz. Onları ALLAH’ın emaneti olarak aldınız. ALLAH’ın kelimesiyle onlar size helal oldu. Sizin onların üzerindeki hakkınız, hoşlanmadığınız birini evinize sokmamalarıdır. Eğer bunu yaparlarsa yaralamadan onları dövün. Onların sizin üzerindeki hakları ise, rızıkları ve giyimlerini örfe göre üstlenmenizdir…” diye buyurmaktadır. Bu rivayetin başka şekilleri de bulunmaktadır. Bunlara göre kadın, kocasının izin vermediği bir kimseyi eve alırsa, erkeğin onu yatakta yalnız bırakmasına ve yaralamadan dövmesine izin verildiği anlaşılmaktadır.

Bu rivayetlerin dışında Hz. Peygamberin kadınları dövmeye izin vermediği ve eşlerini dövenlere çok kızdığı anlaşılmaktadır. Buna göre Hz. Peygamberin, yukarıda kaydettiğimiz ayette geçen kadının geçimsizlik çıkarmasını, kadının, kocasının izin vermediği bir erkeği evine alması olarak tefsir ettiği söylenebilir. Abdullah bin Ömer: “Hz. Peygamber devrinde hakkımızda ayet nazil olur korkusuyla hanımlarımıza elimizi ve dilimizi uzatmaktan sakınırdık. Hz. Peygamber vefat edince dilimizi ve ellerimizi onlara uzattık” diyerek Hz. Peygamber devrinde kadına haksızlık yapılmasının nasıl önlendiğini ifade etmektedir. Hz. Peygamber devrindeki bu anlayış, kadınların, kocalarına her konuda boyun eğmemelerini ve zulme karşı ayaklanmalarını ve haklarına sahip çıkmalarını sağlar.