4444 Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

4444 Tefriciye duası, genel manada çok büyük hikmetleri olan dualardan olmaktadır. Hepimiz günlük hayatımızda işlerimizin yolunda gitmesi, sınavlardan başarılı olma, daha fazla rızk yada beklenen bir haber için dualar etmekteyiz. Dualarımızın hayırlı bir şekilde kabul olması bizim için daha iyidir. Bazen çok dua edersiniz ancak bir türlü olmaz. Bu durumda isyan etmemek gerekmektedir. Bu duanın dünya alemi için gerçekleşmemesi sizin için daha hayırlı olmaktadır. Belki ahir hayatınız için kabul görülmüştür. 4444 Tefriciye duasını okurkende bu şekilde düşünmek iyi olacaktır. Duayı bütün istekleriniz için okuyabilirsiniz. Ancak bu dua okunurken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Tabi ki illa böyle etmek gerekir diye bir kaide yok. Ancak geçmişten günümüze bu şekilde gelmektedir diye düşünüyoruz. Okuma düzenini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

4444 Tefriciye Duası Nasıl Yapılır?

4444 Tefriciye duasına başlamadan önce tam inançlı bir şekilde ve mümkün olduğunca dünya işlerini düşünmeden ”Estağfirullah el Aziym ve etubu ileyh” deriz. Ardından bir kere ”Eûzü billahi mineş şetanirracim. Bismillahirrahmanirrahıym. İnnallahe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyy yâ eyyühellezine âmenü sallü aleyhi ve sellimü teslimâ” deriz ve duayı ne amaçla istiyorsak onu söyleriz. “Allah’ım okuyacağım salavat-ı şerife hürmetine dedikten sonra niyetinizi söylersiniz. Bundan sonra besleme çekerek 4444 Tefriciye duasını okumaya başlarsınız. Başlangıçtan itibaren abdestli olmak iyidir. Hatta duayı okurken kıbleye dönerek okumak daha faydalı olacaktır inşallah.

4444 Tefriciye duası okunuşu
Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

4444 Tefriciye duası Manası

Allah’ım efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine bütün düğümler çözülür, sıkıntılar dağılıverir, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir ve bulutlardan yağmur dökülür. Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle Ya Rab! Her zaman, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.”

4444 Tefriciye duası ve benzeri dualar ebedi hayatta da karşılığını göreceğimizin inancıyla etmek gerekmektedir. Duanın bu miktarda okunması için bir emir yoktur. Dileyen istediği gibi okuyabilmektedir. Bu kadar sayı yada başka sayılar için olumlu şeyler olduğu için bu şekilde geçiyor olabilir. Mesela okuma sayısıyla ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibi olmaktadır.
Günde 100 defa okunmaya devam ettiğiniz zaman inşallah akla ve hayale gelmeyecek şeyler hayatınızda oluşabilmektedir.
Hastaya okunması halinde eceli gelmediyse şifa bulacağı ümit edilir.
Günde 4444 kere okunduğu zaman kişi idam mahkumu dahi olsa inşallah kurtulacaktır.
Her gün 44 defa okuyanın kalbinden Allah sıkıntısına alacaktır.

4444 Salatı Tefriciye Esrarı ve Sırrı

Bu salavat-ı şerife ye imam Kurtubi rahmetullahi aleyh Hazretleri “Salat- Tefriciyye” diğer ulema bu salavat-i serife hurmetine muradlarinin acilen meydana geldiğini gördükleri için “Salat-i Tefriciyye” tasavvuf ehli de kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğu için–“Miftah-u Kenzi’l-Muhit” adını vermişlerdir.

4444 Salatı Tefriciye Duası’nın Faydaları

” Bir mümin çok önemli bir işinin yapılmasını veya devamlı belanın ortadan kalkmasına vesile olması için Salat-ı Tefriciyye’yi 4444 defa okumalıdır. Hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hakk kulunun niyet ettiği şeye onu muvaffak kılar matlubuna ulaştırır. Her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’u Teala sıkıntıyı giderir bağlı işlerini açar ve gelecek zararları ondan uzaklaştırır. Bütün işlerini kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir.”

Şeyh Muhammed Tunusi kuddise sirruhu şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Salat-i Tefriciyye’yi her gün 21 defa okursa sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar yerden de nebatat gibi biter.”

imam Deynuri rahmetullah aleyh Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir mümin her beş vakit namazdan sonra bu salavat-i serifeyi 11 defa okumayı kendine vird edinirse rızkı kesilmez maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır.”

Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda

Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.

Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.

Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.

Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.

Bu salavat- şerife’ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.

Salavat-i Şerife Okunuşu

önce ihlasla 21 defa: “Estağfirullah el Aziym ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir.

Sonra ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; ” Borcumdan kurtar sınıfımı geçeyim davamı kazanayım…” diye niyet edilir.

Sonra: “Euzu billahiminesseytanirracim Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim” denir.

Sonra salavat-i şerife okunmaya başlanır.

Okuma sırasında yüzünüz Kıble’ye dönük olursa daha etkili olur. Ayrıca okuyuş sırasında zihniyetinizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.

Yorulduğunuz zaman dinlenin sonra devam edin.

Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. çünkü adetler tıpkı bir kilidin anahtarı gibi önemlidir.

Salat bir diğer adı ile Salavat, Peygamberimiz (S.A.V.) için dua etmeyi ifade eder. Bu duada ona hem salat, hem de selam okunduğu için buna “salatü selam” denir. “Salat-ı Tefrîciye” ise, Allah Rasulü Efendimize sıkıntılardan kurtulmak için okunan ve farklı cümlelerden oluşan salâtü selam demektir. “Salat-ı Nariye” adı ile de bilinir…

Sıkıntılarından ötürü Peygamberimize salatü selam okuyup dua ederek Allahtan sıkıntılarının defedilmesini istemek yanlış bir olgu değildir ve umulur ki, Allah onun hatırına bu duaları daha çabuk kabul eder. Yeter ki, isteyen ondan değil, Allahtan istemiş olsun. Çünkü Allah bizim günde en az on yedi kez, “Ya Rab, sadece senden yardım isteyeceğim” ahdini tekrarlamamızı ister. Ama biz biliyoruz ki, o rasulünü çok sever ve bizim de onu sevmemizi ister. Biz de eğer sevdiğimizi ona salatü selam okuyarak gösterir ve bunu vesile tutarak da Allahtan muradımızı istersek daha hızlı kabul olacağını ümit edebiliriz.

Yüce Allah Ahzap Suresi 56. Ayetinde buyuruyor:

“Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin”

“Kim benim üzerime 1 salavat getirirse Allah onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder” Hadis-i Şerif…

Görülüyor ki; Allahın ona salat etmesi, onu bağışlaması, meleklerin salat etmesi bağışlanmasını dilemeleri, müminlerin salat etmesi de derecesinin yüceltilmesi için dua etmeleri anlamına gelir. Buna göre Peygamberimize salatü selam okumamız bize Allahın bir emridir ve bunu bilerek hiç okumayanların küfre bile girecekleri söylenmiştir.
Gelelim 4444 defa okunmasına…

Belirli sayılarda okunan dualar, zikirler, salavat, ayetler ve sureler hakkında bir dini emir bulunmamaktadır. Müslüman istediği kadar salavat veya Yasin suresi okuyabilir. “Bunu şu kadar okumak sünnettir, farzdır, dinin emridir…” derse veya böyle inanırsa büyük bir yanlışa düşer. Böyle bir inanç olmaksızın, şahsi veya başkasının tecrübesine dayanarak “Bu kadar okumanın şuna faydası oluyor, oldu” der, okur ve tavsiye ederse bunun herhangi bir sakıncası yoktur.

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurduğu söylenmiştir: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi, kalkması için “Salât-i Tefriciye”yi 4444 defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.”

Tüm bunlara ek olarak diyebiliriz ki; Dua bir ibadettir; Yüce Allah’ın Habibim diyerek övdüğü Peygamber Efendimizi (S.A.V.) vesile tutarak, onun için salat etmek, salavat getirerek bir isteğini Allah’a arz etmekte herhangi bir kötü yön, olumsuz bir düşünce yada fiil yoktur.

Bu salavatı yada bunun gibi salavatları okumak isteyenler, günlük okuyabildikleri kadar okumaları kafidir, okuyamadıkları kadarını ertesi güne bırakabilirler. Ancak; başlanmış bir dua olduğu için şu kadarını bugün okuyup, birazını da bir hafta sonraya bırakmak pek yerinde bir davranış olmayacaktır. Okumak isteyenler, günlük olarak okuyabileceğini okur, gerisini ertesi gün devam ettirir.

Bu duruma bir de şu yönden bakmakta fayda var: Peygamberimize (S.A.V.) salat etmek, salavat getirmek, zaten yapılan işlerin ve edilen duaların en güzellerindendir. Şu kadar okudum, fayda vermedi demek doğru değildir. Kul duasının karşılığını muhakkak ki alacaktır.

Belki dileği kabul olacaktır, belki çektiği salavatlar hürmetine duası yerini bulacaktır, belki de kişinin hayrına olacak başka bir sonuç çıkacaktır. Ama hangi şekilde olursa olsun, yapılan dualar boş çevrilmeyecek ve bir şekilde kabul olunacaktır. Yeterki, insan ümitsizliğe düşmesin ve duasını ısrarla etmeye devam etsin. Israrla diyoruz çünkü; duanın nasıl yapılması gerektiği hakkında yüce Rabbimiz bize yol gösteriyor ve açıkça, başka hiçbir izaha gerek kalmayacak şekilde Araf Suresi 55 ve 56. Ayetlerinde haber veriyor:

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez…. Allah’a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.”